Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání v Dolném Kubíne

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Setkání a již tradiční lyžařské závody pořádané KVL SR

Ve slovenském Dolném Kubíne se 20. února setkali na pozvání prezidenta KVL SR a ředitele slovenské ŠPVS zástupci komor a státních veterinárních správ zemí karpatského regionu. Po pátečním odborně společenském setkání uspořádali v sobotu slovenští kolegové na Kubínské holi tradiční veterinární lyžařské závody.

…nahoře: Účastníci lyžařských závodů – vítězem se stal kolega Petr Čermák z Vrchlabí.
…vlevo: Dolný Kubín – centrum Oravy

 

Nosným tématem odborného programu byl výskyt afrického moru prasat na severovýchodě Polska a přístup polských kolegů k jeho zvládání. Z prezentace i následné diskuse vyplynula některá zajímavá fakta:

– hlavními vektory AMP jsou divoká prasata, transport masa, masných výrobků, živých i poražených prasat a dopravní prostředky,

– sekundární ohniska AMP se vyskytují především kolem regionálních center a dopravních cest,

– ohniska AMP u domácích prasat jsou typicky hospodářství s počtem 1-5 prasnic, provádějící domácí porážky,

– hospodářství většinou zkrmující kontaminovaná statková krmiva nebo zbytky,

– praktičtí veterinární lékaři většinou chybně diagnostikují AMP jako červenku,

– zákaz porážek a domácích porážek uvnitř ochranného pásma nepřinesl výsledky,

– pro včasnou diagnostiku naopak bylo přínosem povolení porážek a důsledná kontrola porážených zvířat úředními veterinárními lékaři,

…účastníci setkání zleva: ředitel OVS Dolný Kubín jako hostitel, ředitel polské Státní veter. správy, prezident KVL ČR, ředitel slovenské Státní potravinové a veterinární správy, Ústřední ředitel státní veterinární správy ČR, zástupce ústředního ředitele SVS ČR, právník a člen prezidia slovenské komory a prezident polské Izby krajowe (komory)

– zákaz transportu masa i prasat z ochranného pásma nepřinesl očekávané výsledky – transport (jen do polského vnitrozemí) je nyní podmíněn negativním serologickým vyšetřením,

– rozsah ochranného pásma musel být nyní stanoven na základě objemu finančních prostředků, které by musely být vynaloženy v případě vyplácení náhrad za utracení a odstranění utracených zvířat,

– nová primární ohniska se vyskytují podél hranice s Běloruskem,

Večerní neformální společenské setkání přineslo zejména diskusi, zaměřenou na pravděpodobný vývoj profesní politiky v oblastech styku soukromé- -praktické a státní kontrolní části veterinární profese v Polsku, na Slovensku a v Čechách.

 
Karel Daniel