Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání veterinárních lékařů seniorů, absolventů z roku 1958 v Brně

  Informace – zprávy – výzvy

Čeněk Červený

Vzácné setkání po 55 letech

Z iniciativy kolegů MVDr. Jiřího Ládra z Plzně, MVDr. Jana Šťastného z Havlíčkova Brodu a prof. MVDr. Čeňka Červeného z VFU Brno se toto setkání uskutečnilo dne 26. VI. 2013. Bylo to samozřejmě v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně v prostorách Klubu dějin veterinární medicíny v nové moderní budově Studijního a informačního centra VFU.

Uplynulo pět roků od obdržení zlatých diplomů v roce 2008, což zároveň bylo v roce devadesátého výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. V ročníku promovalo 3. března v roce 1958 celkem 218 absolventů našeho ročníku. Tehdy po uplynutí 50 roků od promoce obdrželo zlaté diplomy celkem 111 kolegů zvěrolékařů, kteří zastávali řadu důležitých funkcí a jejich vykonané a celoživotní dílo zde bylo zhodnoceno a připomenuto. Upřímný a nostalgický vztah těchto absolventů k naší alma mater byl potvrzen účastí na zde vzpomenutém setkání. I když řada z nich již není mezi námi a řada z nás se již z různých vážných důvodů nemohla setkání zúčastnit, sešlo se nás, právě čerstvých osmdesátníků 22 a to nás velice potěšilo.

Na programu setkání po zahájení studentskou hymnou Gaudeamus igitur, kterou obstaral narychlo ustavený pěvecký sbor s dirigentem kolegou Petrem Růžičkou, a po přivítání v Brně na půdě naší alma mater bylo samozřejmě vzpomínání na léta studia a připomenutí zkušeností a zážitků z veterinární praxe a ze života vůbec. Velký zájem byl o současné dění ve veterinární činnosti u nás i o to, jak se změnila organizace výuky a její zaměření. Jak výuka umožňuje studentům naučit se a ovládat medicínské myšlení, které vychází z dokonalých a hlubokých znalostí základních biologických oborů. Po exkurzi po areálu školy a prohlídce klinických provozů byli účastníci mile překvapeni pokročilou novou výstavbou a přístrojovým vybavením klinik. Velmi precizní byla exkurze na klinice chorob koní včetně v nedávné době nově restaurované jízdárny pro klinická sledování a vyšetřování koní a k jejímu využití v jezdeckém sportu.

V ročníku promovalo 3. března v roce 1958 celkem 218 absolventů

Na naše setkání se též dostavil prezident Komory veterinárních lékařů kolega MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., který nás pozdravil, přivítal v Brně a seznámil s problémy nutných změn v zákoně o veterinární Komoře, které se právě projednávají na úrovni ministerstva zemědělství. Setkání bylo velmi srdečné a při závěrečných projevech MVDr. Jiří Ládr zhodnotil jeho velký vliv na momentální i budoucí uspokojení mysli všech účastníků. Prohlásil, že pozoruje, jak jsme všichni omládli. Na programu bylo i společné fotografování samozřejmě vzpomínky na naše profesory a různé historky při výuce i zkouškách během studia. Diskuze nebyla k zastavení, vydrželi jsme až do tmy.

Organizaci a realizaci programu perfektně zajistili členové Klubu dějin veterinární medicíny, kolega MVDr. Pavel Brauner, Ph.D., Mgr. Marie Krejčí, Ing. Eliška Vránová, Helena Žůrková, MVDr. Šárka Hejková, CSc., a pan Alexandr Krátký, též i jako fotograf. Patří jim upřímný dík od všech zúčastněných kolegů.

 
Čeněk Červený