Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání zástupců profesních komor

  Časopis Zvěrokruh 1/2019
     Z činnosti komory


Radka Vaňousová

České profesní komory se budou pravidelně scházet čtyřikrát v roce

Na svém pravidelném setkání v předvánočním čase se sešli zástupci komor zřízených ze zákona. Loňského setkání 4. prosince 2018 pořádaného společně s Komorou daňových poradců a Exekutorskou komorou se v prostorách Staré Radnice v Brně zúčastnili představitelé České advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České lékárnické komory, České lékařské komory, České stomatologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR a Notářské komory ČR.

Společných témat je k řešení více než dost, proto se komory shodly na založení Rady komor a společném postupu v aktuálních kauzách a tématech.

Aktuálně bude nutné se vymezit proti zákonu o lobbingu. Tento zákon již byl připraven k projednávání a komory v něm měly být zařazeny mezi lobbisty, ačkoliv jejich činnost je vymezena platnými zákony a jsou na ně přeneseny některé pravomoci státu.


Dalším horkým tématem je snaha o prolamovaní profesní mlčenlivosti napříč profesemi, jedná se především o advokáty, notáře, exekutory, daňové poradce a auditory, ale i lékaře. I přes deklarovanou snahu Legislativní rady vlády aktivně zapojit profesní komory do legislativních procesů, vlastní resorty tak nepostupují. Typickým příkladem je přístup ministerstva pro místní rozvoj, který v případě novely zákona o stavebnictví, klíčového zejména pro architekty, ke spolupráci vyzval Hospodářskou komoru která je lobbistickou zájmovou organizací.

 


Problém vinklaření se podařilo poodsunout advokátům v zákonu o advokacii. Naopak například auditoři se setkávají s tím, že dokonce ve státní správě provádí audity osoby, které nemají oprávnění a nejsou členy auditorské komory.

Velkým tématem je PR komor. Problematické je jak PR vůči společnosti, tak PR vůči vlastním členům. Ani vlastní členové komor často netuší, jakou roli vlastně komora má, proč musí být členy a co jim to přináší. To, že za členské příspěvky dostávají členové nejdražší časopis, není pouze mantrou veterinářů.

V tiskové zprávě vydané k společnému setkání zástupci také žádají premiéra, aby splnil svůj slib, který dal na společném setkání 29. ledna 2018 na Úřadu vlády, že se s prezidenty komor bude pravidelně setkávat každého čtvrt roku.

Radka Vaňousová