Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Setkání zástupců visegrádské V4Plus ve Strunjanu

  Časopis Zvěrokruh 6/2019
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Ve slovinském Strunjanu se ve dnech 17.–18. května setkali zástupci veterinární visegrádské skupiny spolu s hosty z bavorské a rakouské veterinární komory.


 

Jednání se z významné části soustředilo na diskuzi kolem připravovaného červnového shromáždění UEVP a FVE v Bratislavě, kde rovněž proběhnou volby do vedení obou organizací. Nicméně některé jeho části přesáhly obvyklá témata. Nanejvýš zajímavé bylo úvodní vystoupení prof. V. Cestnika (SLO) na téma „Zvířata ve válkách“. Jeho prezentace zmiňující mimo jiné bitvu kavalerie s největšími početními ztrátami zvířat (v průběhu prusko-rakouské války – Střezetice 1866) byla hlubokým historickým exkurzem a silným varováním.


Prezentace bude se svolením autora umístěna pro zájemce na webové stránce Komory.


OPAKUJÍCÍM SE TÉMATEM BYLO „PAŠOVÁNÍ ŠTĚŇAT“

Širší diskuze proběhla také k výši sazeb DPH v různých našich zemích. V současné době všichni očekávají návrh evropské směrnice k DPH, která by teoreticky měla od roku 2021 přinést podstatné změny současného stavu. Opakujícím se tématem bylo „pašování štěňat“, kdy v součastnosti patří k největším vývozcům do zemí západní Evropy Srbsko a Bulharsko. Bavorský kolega S. Moder shrnul stav pronikání velkých řetězců (Mars zejména) na trh veterinárních služeb v Německu a následná diskuze se soustředila nejen na korporativizaci veterinární praxe, ale také na další „Vet Future“ témata jako genderový posun, telemedicína, očekávaná povinnost hlášení používání veterinárních léčiv nejdříve v chovech hospodářských a později společenských zvířat a digitalizace obecně. Příspěvek polských kolegů se soustředil na téma hygieny potravin s dalšími vysvětleními nedávné polské kauzy a s žádostí o podporu polského stanoviska, které bylo zasláno Evropské komisi. Stejně jako nedávný materiál naší legislativní komise se snaží podpořit odborná hlediska a roli veterinárního lékaře při antemortem i postmortem prohlídkách porážených zvířat.

Na žádost vzdělávací komise byl kolegům z ostatních účastnických zemí předem rozeslán a na místě komentován dotazník ke způsobům a organizaci postgraduálního vzdělávání. Jeho souhrnné výsledky budou postoupeny vzdělávací komisi představenstva k další diskuzi; v případě zájmu může být souhrn rovněž dostupný na komorové webové stránce.

Slovinským kolegům je nutné poděkovat za obrovskou pohostinnost při organizaci tohoto setkání, které jako již tradičně přispělo i k „překlenování příkopů“ mezi zástupci veterinární profese z jednotlivých územních celků bývalé Jugoslávie.

Karel Daniel

V4Plus - Dotazník k systému vzdělávání pro komory a asociace


SLOVENSKO MAĎARSKO RUMUNSKO MAKEDONIE BOSNA A HERCEGOVINA SRBSKO SLOVINSKO ČESKO
Existuje ve vaší zemi nějaký systém specializací/ akreditací? ne ano ne ano ne ne ano;
akreditované
národní komisí pro vysokoškolské vzdělávání; 
poskytuje fakulta
ano
Organizuje CPD vaše komora? ano ano, hlavně ano ano ano ano ano ano
Nebo (podle druhu či oboru) profesní asociace? ano ano ne ne ano ano ano, CA, DDD, skot, prasata ano
Nebo komora, která za tímto účelem pověřuje profesní asociace? ano ano ne ne ne ne ano
Kdo nastavuje požadavky pro specializace či akreditace? Komora Ministerstvo školství prostřednictvím Národního úřadu pro klasifikaci (v sou- časnosti nemáme žádnou akreditovanou specializaci) Komora nastavuje akreditaci, nikoli specializaci Veterinární fakulta a ministerstva národní zkouška pro veterinární specializaci relevantní komise
Jak je systém specializací/ akreditací financován? veterináři nikým veterináři sami veterináři specializace důležité pro Mze (epizooto-logie, infekce, atd.) jsou financovány ministerstvem, zbytek si hradí veterináři kandidáty kandidáty
Jsou vaše specializace/ akreditace postaveny na druzích zvířat či oborech? na oba nikým oběma zaleží na programu záleží na programu podle druhu obě
Jaké jsou vaše přibližné náklady na průpravu kolegy, ze kterého se nakonec stává specialista? liší se případ od případu žádné žádné 3000–6000 eur záleží na oboru
Je získání specializace nějak časově limitováno? ano ne ne ne ne ne jejště není zcela rozhodnuto
Jaké jsou požadavky na obnovení specializace/ akreditace? ještě nejsou žádné žádné žádné
Jaké používáte pobídky k podpoře specialistů ve srovnání s ostatními praktiky? nic ne Uznáváme titul evropský diplomant Specialisté dostávají za toto období určitý počet bodů Komora jednorázově uhradí poplatek do výše 500 eur na specialistu Specialisté dostávají každý rok pro určitou úrověň specializace určitý počet bodů nic levnější semináře pro všechny pravidelné účastníky CDP; bez podpory pro specialisty
Ve kterých oblastech využíváte přeshraniční expertízy zahraničních specialistů či jiných zahraničních odborníků? u mnoha seminářů ne žádné Jako spíkry na mnoha seminářích organizovaných Komorou ne ne Běžně je nevyužíváme mnoho pravidelně
Je vaše CPD povinné či dobrovolné? povinné povinné povinné povinné povinné povinné povinné dobrovolné
Jak se vypořádáváte s neúčastí na CPD? napomenutí, u některých případů pak odebrání osvědčení dočasné odebrání osvědčení Pokud člen nezíská dostatečný počet kreditů na CPD, je mu přerušena platnost osvědčení, dokud požadavky nesplní Po pěti letech CPD dostává účastník 3 měsíce gratis, aby si své CPD rychle doplnil, jinak přijde o osvědčení nebo musí dělat speciální zkoušku Když člen nenasbírá dostatečný počet kreditů přijde o osvědčení. napomenutí, pak odebrání osvědčení napomenutí