Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam registrů čipovaných zvířat na území ČR

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Seznam registrů čipovaných zvířat na území ČR

včetně dostupných kontaktů je možné najít na úvodní stránce www.vetkom.cz (horní lišta)

V ČR existují ještě tzv. Evidence chovatelů psů, které si zřizují jednotlivé městské úřady či magistráty obecně závaznou vyhláškou a také je samostatně spravují výhradně pro svoje potřeby a potřeby místně příslušných obyvatel.

 
Sylva Skálová, sekretariát KVL ČR

Registry čipovaných zvířat na území ČR

Název Adresa www stránky e-mail
Národní registr majitelů zvířat P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2 www.narodniregistr.cz info@narodniregistr.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů WINVET, s. r. o., Evropská 116/655, 160 00 Praha 6 www.czpetnet.cz czpetnet@czpetnet
Centrální evidence zvířat a věcí DATAK, s. r. o., oddělení evidence, Okružní 592, 280 02 Kolín V. www.identifikace.cz evidence@datak.cz
BackHome registr zvířat GS Partners, s. r. o., Počernická 96, 108 03 Praha 10 www.backhome.cz