Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam schválených vakcín proti vzteklině s jejich dobami účinnosti

Seznam schválených vakcín proti vzteklině s jejich dobami účinnosti

DNE 1. 7. 2008 NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA Č. 182/2008 SB. NOVELA MĚNÍ USTANOVENÍ § 4 ODST. 1 PÍSM. F) VETERINÁRNÍHO ZÁKONA TAKTO:

„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.“

Na základě této změny je možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát zřetel na, výrobcem vakcíny zaručenou, dobu trvání imunity. Novela bere ohled na skutečnost, že na trhu veterinárních léčiv jsou dnes již vakcíny proti vzteklině zaručující delší dobu trvání imunity než jeden rok. Od 1. 7. 2007 jsou chovatelé povinni zajistit očkování proti vzteklině ve stáří od tří do šesti měsíců a přeočkování kdykoli během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky.

Zde uvádíme seznam vakcín proti vzteklině s uvedením doby trvání imunity každé vakcíny.

Z materiálů SVS ČR upravil
MVDr. Petr Matušina

Seznam vakcín s dobou trvání imunity

Název

Léková forma

Držitel rozhodnutí o registraci

Země držitele

Indikace

Cílový druh

Trvání imunity

BIOCAN
DHPPi + LR

INJ.SIC

BIOVETA, A.S.

CZ

K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróue, parainfluenze, vzteklině a nejčastěji se vyskytujícím serovarům leptospir (Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira canicola. Leptospira grippotyphosa) od 12. Týdne stáří.

Psi.

12 měsíců po revakcinaci

BIOCAN LR

INJ

BIOVETA, A.S.

CZ

K aktivní imunizaci psů proti vzteklině a serovarům leptospir obsaženým ve vakcíně.

Psi.

12 měsíců po revakcinaci

BIOCAN R

INJ

BIOVETA, A.S.

CZ

K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině.

Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, koně, ovce, kozy, prasata.

12 měsíců po vakcinaci

24 měsíců po revakcinaci

BIOFEL PCHR

INJ

BIOVETA, A.S.

CZ

K aktivní imunizaci proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci a vzteklině koček.

Kočka

12 měsíců po revakcinaci

CANIGEN DHA2PPi/LR

INJ.SIC

VIRBAC S.A.

F

Aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, parvoviróze, leptospiróze, vzteklině a respiračním onemocněním způsobených virem parainfluenzy.

Psi

12 měsíců po revakcinaci

CANVAC
DHPPiL+R

INJ.SIC.

DYNTEC s.r.o.

CZ

Vakcína je určena k aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů, parainfluenze psů, třem typům leptospir a vzteklině.

Psi.

12 měsíců po revakcinaci

CANVAC R

INJ

DYNTEC s.r.o.

CZ

Vakcina je určena k preventivní imunizaci klinicky zdravých zvířat proti vzteklině. Vakcína je určena k očkování kontinentálních masožravců, sudokopytníků a lichokopytníků. Jsou to zejména psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, prasata a koně.

Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, koně, prasata.

12 měsíců po revakcinaci

EURICAN
DHPPi2-LR

INJ.SIC

MERIAL SAS

F

Aktivní imunizace psů proti psince, hepatitidě, parvoviróze, laryngotracheitidě, parainfluenze, leptospirózám a vzteklině.

Pes.

12 měsíců po vakcinaci

FUCHSORAL

POR

IMPFSTOFFWERK

D

K aktivní imunizaci divoce žijících lišek proti vzteklině kladením návnad.

Lišky.

12 měsíců po vakcinaci

LEPTORABISIN

INJ

MERIAL SAS

F

Imunizace psů proti leptospirózám způsobeným kmeny L. canicola a L. icterohaemorrhagiae a proti vzteklině.

Psi.

12 měsíců po vakcinaci

LYSVULPEN

POR

BIOVETA, A.S.

CZ

K profylaktické vakcinaci volně žijících lišek obecných a psíků mývalovitých proti vzteklině.

Lišky obecné, psíci mývalovití.

6 měsíců po vakcinaci

NOBIVAC RABIES

INJ

Intervet International B.V.

NL

K aktivní imunizaci zdravých psů, koček, skotu, ovcí, koz, lišek, fretek a koní proti vzteklině.

Psi, kočky, skot, ovce, kozy, lišky, fretky a koně.

Revakcinace každé

3 roky **
Psi, kočky

2 roky **
Skot , koně

1 rok **
Fretky, ovce, kozy, lišky

NOBIVAC RL

INJ

Intervet International B.V.

NL

Aktivní imunizace psů proti vzteklině a leptospiróze způsobené L. interrogans seroskupinami canicola a icterohaemorrhagiae.

Psi, od věku 8 týdnů.

12 měsíců po vakcinaci

QUADRICAT

INJ.SIC

MERIAL SAS

F

Aktivní imunizace proti panleukopenii koček, calicivirovým infekcím, virové rhinotracheitidě a vzteklině.

Kočky.

12 měsíců po vakcinaci

RABDOMUN

INJ

Essex Tierarznei

D

Aktivní imunizace psů, koček, koní, skotu, ovcí a koz proti vzteklině od 7. týdne stáří. Navozená imunitní odpověď zajišťuje imunitu na dobu delší jak 3 let

Psi, kočky, skot, koně, ovce,kozy – všech kategorií, nejdříve však od
7. týdne stáří.

36 měsíců po vakcinaci

RABIGEN MONO

INJ

VIRBAC S.A.

F

aktivní imunizace psů a koček proti vzteklině.

Psi a kočky.

12 měsíců po vakcinaci

RABIGEN SAG2

SUSP

VIRBAC S.A.

F

K aktivní imunizaci lišek proti vzteklině.

Lišky obecné.

6 měsíců po vakcinaci

RABISIN

INJ

MERIAL SAS

F

Imunizace zvířat proti vzteklině.

Psi, kočky, lasicovití, koně, skot, ovce.

12 měsíců po vakcinaci

VANGUARD R

INJ

PFIZER, spol. s r.o.

CZ

Pro aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině. Pro prevenci infekce a mortality způsobené vzteklinou. Nástup imunity je 14-21 dnů po vakcinaci. Doba trvání imunity je 1 rok po primární vakcinaci a 2 roky po první evakcinaci.

Psi, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a malí masožraví savci (jako jsou fretky, tchoři, norci, hranostaji a lasice).

12 měsíců po vakcinaci

24 měsíců po revakcinacích