Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 05.12.2018

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

Provizorní seznam patologických pracovišť dle Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ke dni 21.8.2017

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Česká Lípa

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránkyOsvědčení
MVDr. František Branžovský Česká Lípa http://www.veterina-ceska-lipa.cz Ano
MVDr. Stanislav Daníček Česká Lípa 487 832 686 http://www.veterina-slovanka.cz Ano
MVDr. Radek Heller Česká Lípa Ano
MVDr. Kristýna Hodinová Česká Lípa Ano
MVDr. Vladimíra Hrňová Česká Lípa Ano
MVDr. Jan Hruška Česká Lípa http://www.veterinarniklinikadoksy.cz Ano
MVDr. Janka Hrušková Česká Lípa Ano
Andrzej Janczewski Česká Lípa Ano
MVDr. Magdalena Kocinová Česká Lípa Ano
MVDr. Hana Kozová Česká Lípa Ano
MVDr. Lýdia Lánská Čačková Česká Lípa http://mvdrcackova.firemni-web.cz/ Ano
MVDr. Tomáš Mohyla Česká Lípa 487 751 346 Ano
MVDr. Jana Neumannová Česká Lípa Ano
MVDr. Olga Přikrylová Česká Lípa Ano
MVDr. Martin Russ Česká Lípa 487 825 008 Ano
MVDr. Simon Russ Česká Lípa Ano
MVDr. Štěpán Russ Česká Lípa Ano
MVDr. Jaroslav Šeps Česká Lípa Ano
MVDr. Přemysl Stratil Česká Lípa http://www.veterina-cl.cz Ano
MVDr. Jan Toth Česká Lípa 487 864 797 Ano
MVDr. Zdeněk Vepřek Česká Lípa Ano
MVDr. Pavlína Zachardová Česká Lípa Ano
JménoOkresní sdruženíTelefonOsvědčení
MVDr. František Branžovský Česká Lípa Ano
MVDr. Stanislav Daníček Česká Lípa 487 832 686 Ano
MVDr. Radek Heller Česká Lípa Ano
MVDr. Kristýna Hodinová Česká Lípa Ano
MVDr. Vladimíra Hrňová Česká Lípa Ano
MVDr. Jan Hruška Česká Lípa Ano
MVDr. Janka Hrušková Česká Lípa Ano
Andrzej Janczewski Česká Lípa Ano
MVDr. Magdalena Kocinová Česká Lípa Ano
MVDr. Hana Kozová Česká Lípa Ano
MVDr. Lýdia Lánská Čačková Česká Lípa Ano
MVDr. Tomáš Mohyla Česká Lípa 487 751 346 Ano
MVDr. Jana Neumannová Česká Lípa Ano
MVDr. Olga Přikrylová Česká Lípa Ano
MVDr. Martin Russ Česká Lípa 487 825 008 Ano
MVDr. Simon Russ Česká Lípa Ano
MVDr. Štěpán Russ Česká Lípa Ano
MVDr. Jaroslav Šeps Česká Lípa Ano
MVDr. Přemysl Stratil Česká Lípa Ano
MVDr. Jan Toth Česká Lípa 487 864 797 Ano
MVDr. Zdeněk Vepřek Česká Lípa Ano
MVDr. Pavlína Zachardová Česká Lípa Ano
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky