Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 05.12.2018

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

Provizorní seznam patologických pracovišť dle Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ke dni 21.8.2017

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Chrudim

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránkyOsvědčení
MVDr. Jiří Andrýs Chrudim 469 666 015 Ano
MVDr. Michaela Balhárková Chrudim Ano
MVDr. Jiří Beránek Chrudim 466 262 914 Ano
MVDr. Jan Bernardy Ph.D. Chrudim Ano
MVDr. Kateřina Černá Chrudim Ano
MVDr. Michaela Halamková Chrudim Ano
MVDr. Jaroslav Hladík Chrudim Ano
MVDr. Jan Hnulík Chrudim Ano
MVDr. Josef Honzíček Chrudim Ano
MVDr. Marta Horná Chrudim Ano
MVDr. Ivan Jeník Chrudim Ano
MVDr. Jana Jeřábková Chrudim Ano
MVDr. Milan Jukl Chrudim Ano
MVDr. Petra Korábová Chrudim Ano
MVDr. Jan Kosinka Chrudim Ano
Veterinární lékař Karolina Kotasová Chrudim Ano
MVDr. Jan Kovařík Chrudim Ano
MVDr. Jan Krejsa Chrudim 469 672 024 Ano
MVDr. Hana Lagínová Chrudim 469 630 023 Ano
MVDr. Markéta Marečková Chrudim Ano
MVDr. Josef Michalec Chrudim Ano
MVDr. Lucie Milfaitová Chrudim Ano
MVDr. Petra Novotná Chrudim Ano
MVDr. Petr Ondráček Chrudim Ano
MVDr. Milena Oujezdská Chrudim Ano
MVDr. Jakub Plachý Chrudim http://www.klinikahm.cz Ano
MVDr. Václav Plch Chrudim 469 313 662 Ano
MVDr. Veronika Plšková Chrudim Ano
MVDr. Luboš Souček Chrudim Ano
MVDr. Ondřej Sulženko Chrudim Ano
MVDr. Barbora Urbanová Chrudim Ano
MVDr. Ing. Martin Zákravský Chrudim Ano
MVDr. František Zita Chrudim 469 695 575 Ano
JménoOkresní sdruženíTelefonOsvědčení
MVDr. Jiří Andrýs Chrudim 469 666 015 Ano
MVDr. Michaela Balhárková Chrudim Ano
MVDr. Jiří Beránek Chrudim 466 262 914 Ano
MVDr. Jan Bernardy Ph.D. Chrudim Ano
MVDr. Kateřina Černá Chrudim Ano
MVDr. Michaela Halamková Chrudim Ano
MVDr. Jaroslav Hladík Chrudim Ano
MVDr. Jan Hnulík Chrudim Ano
MVDr. Josef Honzíček Chrudim Ano
MVDr. Marta Horná Chrudim Ano
MVDr. Ivan Jeník Chrudim Ano
MVDr. Jana Jeřábková Chrudim Ano
MVDr. Milan Jukl Chrudim Ano
MVDr. Petra Korábová Chrudim Ano
MVDr. Jan Kosinka Chrudim Ano
Veterinární lékař Karolina Kotasová Chrudim Ano
MVDr. Jan Kovařík Chrudim Ano
MVDr. Jan Krejsa Chrudim 469 672 024 Ano
MVDr. Hana Lagínová Chrudim 469 630 023 Ano
MVDr. Markéta Marečková Chrudim Ano
MVDr. Josef Michalec Chrudim Ano
MVDr. Lucie Milfaitová Chrudim Ano
MVDr. Petra Novotná Chrudim Ano
MVDr. Petr Ondráček Chrudim Ano
MVDr. Milena Oujezdská Chrudim Ano
MVDr. Jakub Plachý Chrudim Ano
MVDr. Václav Plch Chrudim 469 313 662 Ano
MVDr. Veronika Plšková Chrudim Ano
MVDr. Luboš Souček Chrudim Ano
MVDr. Ondřej Sulženko Chrudim Ano
MVDr. Barbora Urbanová Chrudim Ano
MVDr. Ing. Martin Zákravský Chrudim Ano
MVDr. František Zita Chrudim 469 695 575 Ano
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky