Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 05.12.2018

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

Provizorní seznam patologických pracovišť dle Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ke dni 21.8.2017

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Jičín

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránkyOsvědčení
MVDr. Ivana Bílková Jičín Ano
MVDr. Lenka Čepková Jičín http://alciellebaggins2.wixsite.com/veterinaholin Ano
MVDr. Michal Daněk Jičín 493 524 807 Ano
MVDr. Alena Davidková Jičín Ano
MVDr. Eva Dobešová Jičín Ano
MVDr. Miroslava Dousková Jičín http://mvdrmenclova.firemni-web.cz Ano
MVDr. Václav Dovol Jičín Ano
MVDr. Lucie Krtičková Jičín Ano
MVDr. David Lukeš Jičín Ano
MVDr. Alexandra Máchová Jičín 493 532 795 326 Ano
MVDr. Vladimír Pokorný Jičín Ano
MVDr. Jiří Procházka Jičín Ano
MVDr. Petra Seibertová Jičín http://www.veterinakozojedy.cz Ano
MVDr. Pavel Smíšek Jičín 493 623 848 http://veteina-smisek.cz Ano
MVDr. Vladimír Šoltys Jičín Ano
MVDr. Věra Somogyiová Jičín Ano
MVDr. Ivo Šorm Jičín Ano
MVDr. Martina Šťovíčková Jičín Ano
MVDr. Lenka Strýhalová Jičín Ano
MVDr. Jana Švorcová Jičín Ano
MVDr. Miloš Zajíc Jičín 493 621 248 Ano
MVDr. Josef Zvoníček Jičín 493 622 475 Ano
JménoOkresní sdruženíTelefonOsvědčení
MVDr. Ivana Bílková Jičín Ano
MVDr. Lenka Čepková Jičín Ano
MVDr. Michal Daněk Jičín 493 524 807 Ano
MVDr. Alena Davidková Jičín Ano
MVDr. Eva Dobešová Jičín Ano
MVDr. Miroslava Dousková Jičín Ano
MVDr. Václav Dovol Jičín Ano
MVDr. Lucie Krtičková Jičín Ano
MVDr. David Lukeš Jičín Ano
MVDr. Alexandra Máchová Jičín 493 532 795 326 Ano
MVDr. Vladimír Pokorný Jičín Ano
MVDr. Jiří Procházka Jičín Ano
MVDr. Petra Seibertová Jičín Ano
MVDr. Pavel Smíšek Jičín 493 623 848 Ano
MVDr. Vladimír Šoltys Jičín Ano
MVDr. Věra Somogyiová Jičín Ano
MVDr. Ivo Šorm Jičín Ano
MVDr. Martina Šťovíčková Jičín Ano
MVDr. Lenka Strýhalová Jičín Ano
MVDr. Jana Švorcová Jičín Ano
MVDr. Miloš Zajíc Jičín 493 621 248 Ano
MVDr. Josef Zvoníček Jičín 493 622 475 Ano
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky