Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 14.12.2018

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

Provizorní seznam patologických pracovišť dle Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ke dni 21.8.2017

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Litoměřice

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránkyOsvědčení
MVDr. Adéla Beranová Litoměřice http://www.veterinarnilekarka.cz Ano
MVDr. Martina Bobovčáková Litoměřice Ano
MVDr. František Brůna Litoměřice Ano
MVDr. Oldřich Burda Litoměřice Ano
MVDr. Jaroslav Chadima Litoměřice Ano
MVDr. Monika Dubická Litoměřice Ano
MVDr. Dušan Filip Litoměřice Ano
MVDr. Veronika Gazdačková Litoměřice Ano
MVDr. Zuzana Herinková Litoměřice Ano
MVDr. Tomáš Herman Litoměřice Ano
MVDr. Barbora Honková Litoměřice Ano
MVDr. Jitka Horáčková Litoměřice Ano
MVDr. Marek Káninský Litoměřice 416 594 417 Ano
MVDr. Petr Kozel Litoměřice Ano
MVDr. Šárka Křepčíková Litoměřice Ano
MVDr. Petra Kubínková Litoměřice Ano
MVDr. Peter Lizoň Litoměřice Ano
MVDr. Anna Mandelová Litoměřice Ano
MVDr. Josef Mašek Litoměřice Ano
MVDr. Marcela Matzkeová Litoměřice Ano
MVDr. Hana Miškaninová Litoměřice http://www.veterinaberkovice.cz Ano
MVDr. Petr Petráš Litoměřice 416532327 Ano
MVDr. Jan Schoř Litoměřice Ano
MVDr. Josef Šitanc Litoměřice Ano
MVDr. Barbora Sláviková Litoměřice Ano
MVDr. Eva Štolcová Litoměřice Ano
MVDr. Blanka Tešnarová Litoměřice 416 841 050 http://www.vetroudnice.cz Ano
MVDr. Jiří Udatný Litoměřice 416 849 328 Ano
MVDr. Petr Vomáčka Litoměřice Ano
MVDr. Jiří Vomáčka Litoměřice http://www.veterina-live.cz Ano
MVDr. Šárka Wasylyszynová Litoměřice Ano
JménoOkresní sdruženíTelefonOsvědčení
MVDr. Adéla Beranová Litoměřice Ano
MVDr. Martina Bobovčáková Litoměřice Ano
MVDr. František Brůna Litoměřice Ano
MVDr. Oldřich Burda Litoměřice Ano
MVDr. Jaroslav Chadima Litoměřice Ano
MVDr. Monika Dubická Litoměřice Ano
MVDr. Dušan Filip Litoměřice Ano
MVDr. Veronika Gazdačková Litoměřice Ano
MVDr. Zuzana Herinková Litoměřice Ano
MVDr. Tomáš Herman Litoměřice Ano
MVDr. Barbora Honková Litoměřice Ano
MVDr. Jitka Horáčková Litoměřice Ano
MVDr. Marek Káninský Litoměřice 416 594 417 Ano
MVDr. Petr Kozel Litoměřice Ano
MVDr. Šárka Křepčíková Litoměřice Ano
MVDr. Petra Kubínková Litoměřice Ano
MVDr. Peter Lizoň Litoměřice Ano
MVDr. Anna Mandelová Litoměřice Ano
MVDr. Josef Mašek Litoměřice Ano
MVDr. Marcela Matzkeová Litoměřice Ano
MVDr. Hana Miškaninová Litoměřice Ano
MVDr. Petr Petráš Litoměřice 416532327 Ano
MVDr. Jan Schoř Litoměřice Ano
MVDr. Josef Šitanc Litoměřice Ano
MVDr. Barbora Sláviková Litoměřice Ano
MVDr. Eva Štolcová Litoměřice Ano
MVDr. Blanka Tešnarová Litoměřice 416 841 050 Ano
MVDr. Jiří Udatný Litoměřice 416 849 328 Ano
MVDr. Petr Vomáčka Litoměřice Ano
MVDr. Jiří Vomáčka Litoměřice Ano
MVDr. Šárka Wasylyszynová Litoměřice Ano
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky