Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 05.12.2018

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

Provizorní seznam patologických pracovišť dle Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ke dni 21.8.2017

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Most

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránkyOsvědčení
MVDr. Kateřina Brunová Most Ano
MVDr. Jaroslav Friedrich Most 476 110 156 Ano
MVDr. Jiří Hasilík Most http://www.veterinamost.cz Ano
MVDr. Kateřina Hasilíková Most Ano
MVDr. Zuzana Hlavová Most Ano
MVDr. Jana Holá Most Ano
MVDr. Jan Kovář Most Ano
MVDr. Kateřina Loosová Most Ano
MVDr. Markéta Šillíková Most Ano
MVDr. Martina Švecová Most Ano
MVDr. Josef Tajmr Most Ano
MVDr. Petr Vaculín Most Ano
MVDr. Lucie Záhumenská Most Ano
JménoOkresní sdruženíTelefonOsvědčení
MVDr. Kateřina Brunová Most Ano
MVDr. Jaroslav Friedrich Most 476 110 156 Ano
MVDr. Jiří Hasilík Most Ano
MVDr. Kateřina Hasilíková Most Ano
MVDr. Zuzana Hlavová Most Ano
MVDr. Jana Holá Most Ano
MVDr. Jan Kovář Most Ano
MVDr. Kateřina Loosová Most Ano
MVDr. Markéta Šillíková Most Ano
MVDr. Martina Švecová Most Ano
MVDr. Josef Tajmr Most Ano
MVDr. Petr Vaculín Most Ano
MVDr. Lucie Záhumenská Most Ano
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky