Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 05.12.2018

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

Provizorní seznam patologických pracovišť dle Dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ke dni 21.8.2017

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Prostějov

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránkyOsvědčení
MVDr. Jana Ambrosová Prostějov Ano
MVDr. Radoslav Bartoš Prostějov Ano
MVDr. Miroslav Čeřovský Prostějov Ano
MVDr. Alois Coufalík Prostějov Ano
MVDr. David Havel Prostějov Ano
MVDr. Jiří Havlíček Prostějov 582 383 502 Ano
MVDr. Bc. Michaela Hejlková Prostějov http://www.veterina-prostejov.cz Ano
MVDr. Jan Hofschnaidr Prostějov Ano
MVDr. Pavel Ježek Prostějov Ano
MVDr. Veronika Kvíčalová Prostějov Ano
MVDr. Radomír Mráček Prostějov 608 882 040 Ano
MVDr. Jan Musil Prostějov Ano
MVDr. Jana Osifčinová Prostějov Ano
MVDr. Markéta Pavlínová Prostějov Ano
MVDr. Ivo Plajner Prostějov Ano
MVDr. Pavel Ratiborský Prostějov 582344081 Ano
MVDr. Lenka Řezáčová Prostějov Ano
MVDr. Martina Ruská Prostějov Ano
MVDr. Petra Šinová Prostějov http://www.osetrimvamzviratko.cz Ano
MVDr. Veronika Skotáková Prostějov Ano
MVDr. Lucie Soušková Prostějov Ano
MVDr. Petr Valenta Prostějov Ano
MVDr. Milan Vodička Prostějov Ano
MVDr. Nora Voříšková Prostějov Ano
MVDr. Jana Vymětalová Prostějov Ano
MVDr. Zuzana Weinlichová Prostějov Ano
MVDr. Emil Zbořílek Prostějov Ano
JménoOkresní sdruženíTelefonOsvědčení
MVDr. Jana Ambrosová Prostějov Ano
MVDr. Radoslav Bartoš Prostějov Ano
MVDr. Miroslav Čeřovský Prostějov Ano
MVDr. Alois Coufalík Prostějov Ano
MVDr. David Havel Prostějov Ano
MVDr. Jiří Havlíček Prostějov 582 383 502 Ano
MVDr. Bc. Michaela Hejlková Prostějov Ano
MVDr. Jan Hofschnaidr Prostějov Ano
MVDr. Pavel Ježek Prostějov Ano
MVDr. Veronika Kvíčalová Prostějov Ano
MVDr. Radomír Mráček Prostějov 608 882 040 Ano
MVDr. Jan Musil Prostějov Ano
MVDr. Jana Osifčinová Prostějov Ano
MVDr. Markéta Pavlínová Prostějov Ano
MVDr. Ivo Plajner Prostějov Ano
MVDr. Pavel Ratiborský Prostějov 582344081 Ano
MVDr. Lenka Řezáčová Prostějov Ano
MVDr. Martina Ruská Prostějov Ano
MVDr. Petra Šinová Prostějov Ano
MVDr. Veronika Skotáková Prostějov Ano
MVDr. Lucie Soušková Prostějov Ano
MVDr. Petr Valenta Prostějov Ano
MVDr. Milan Vodička Prostějov Ano
MVDr. Nora Voříšková Prostějov Ano
MVDr. Jana Vymětalová Prostějov Ano
MVDr. Zuzana Weinlichová Prostějov Ano
MVDr. Emil Zbořílek Prostějov Ano
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky