Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Shromáždění Světové veterinární asociace v Barceloně

  Časopis Zvěrokruh 6/2018
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Španělská Barcelona hostila Světový veterinární kongres

Počátkem května se ve španělské (či katalánské) Barceloně konal další z řady Světových veterinárních kongresů (WVAC) a současně také členské shromáždění Světové veterinární asociace (WVA).

Úvodní slova pronesli Evropský komisař pro zdraví a potraviny Vytenis Povilas Andriukaitis, který zahájil slovy: „Jsem humanista a nebyrokrat…“, nicméně z jeho vystoupení zazněla ta nejhrubší bruselská klišé, včetně nedělitelné odpovědnosti veterinárních lékařů za mikrobiální rezistence a jeho osobní snahy o kodifi kaci povinnosti veterinárních lékařů komunikovat pravidelně o množství a druhu používaných a předepisovaných antimikrobiálních látek, o což se podle něj stále snaží při současné tvorbě evropského nařízení Veterinary Medicines Act.

Další slovo úvodem pronesl výkonný ředitel společnosti Zoetis – který se ve svém vystoupení soustředil na současné společenské trendy ovlivňující výkon veterinární profese. Podle jeho slov jsou nejdůležitějšími faktory globální nárůst lidské populace, vzrůstající koupěschopnost střední třídy a urbanizace.


Úvodní slova pronesli Evropský komisař pro zdraví a potraviny Vytenise Andriukaitise

Jednání všeobecného shromáždění WVA se kromě obvyklých interních záležitostí jako schvalování rozpočtu, členských příspěvků a směrů činnosti pro další období soustředilo především opět na budoucnost Světových veterinárních kongresů, které doposud pro WVA znamenají místo fi nančního přínosu spíše fi - nanční zátěž. Ale rovněž na oblast vnější komunikace i vnitřní komunikace s členskou základnou. Zůstává skutečností, že zatímco členské země našeho civilizačního okruhu očekávají od WVA spíše informace a networking, méně rozvinuté země volají naopak po zprostředkování rozvojových programů, postupech boje proti zoonózám či zprostředkovávání pomoci při přírodních katastrofách nebo ozbrojených konfliktech.

V oblasti komunikace sice neexistují významné překážky mezi WVA a členskými organizacemi – jazykové bariéry se ale jeví největším důvodem pro nepochopení nebo nepřijímání agend WVA kořenovými členy členských asociací.

Další podrobnosti (v angličtině) jsou k dispozici na www.worldvet.org a některé z nich v tištěné formě na sekretariátě KVL.

Karel Daniel

Komora veterinárních lékařů České republiky