Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bergenu

  Časopis Zvěrokruh 7/2018
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Welfare & Wellbeing &Vetfutures

...Dějištěm jarního shromáždění veterinárních asociací bylo přístavní město Bergen


V norském Bergenu se na začátku června konalo jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů (UEVP) a Evropské veterinární federace (FVE). Uvítací projev pronesla paní Erna Solbergová, norská premiérka. Jako hosté se zúčastnili také Johnson Chiang, prezident Světové veterinární asociace(WVA), a Mike Topper, prezident Americké veterinární asociace (AVMA).

Veterinární léčiva a mikrobiální rezistence, veterinární vzdělávání, One Health Concept (Jedno zdraví), welfare zvířat, ale také Wellbeing (= mentální pohoda veterinárních lékařů) a projekt VetFutures (= jak bude nejspíš naše profese vypadat kolem roku 2030) byly hlavními tématy těchto dní.

Za českou Komoru veterinárních lékařů se zúčastnili Dr. Vaňousová, Bernardy a Daniel.


... Prezident FVE Rafael Laguens předává cenu Federace Ilze Matise-- Vanhoutanové za práci na objasnění příčin megaesophagu u retrieverů

 

Předpovídání budoucnosti patřilo k oblíbeným kratochvílím od starověku. Hvězdy, karty, křišťálová koule nebo tvar jater poražených zvířat – dnes spíše průzkumy mínění a počítačové modely. Není důvod předpokládat, že tyto moderní prostředky se mohou mýlit méně fatálně než prostředky tradiční. Nositelé špatných zpráv ovšem nejspíš nebudou – zatím – předhozeni lvům. S iniciativou VetFutures (=jak v budoucnu) jsou zatím nejdále kolegové ve Velké Británii a ve Francii.

Východiskem v obou zemích je analýza současné situace a veterinárního demografi ckého vývoje. Z této analýzy by měl pro zástupce veterinární profese vyplynout návrh cesty k nutným změnám, k záchraně ==podle murphyho== či k nutným strategickým krokům v nejbližších letech.


Otázkami, na které je nutno odpovědět, jsou:

– Jak se bude dále vyvíjet vztah zákazníků ke zvířatům a jaký bude vývoj jejich kupní síly v našem civilizačním prostoru


– Jakým způsobem adaptovat či modernizovat pregraduální vzdělávání a způsoby kontinuálního vzdělávání

– Jakým způsobem uchopit digitalizaci poskytování veterinárních služeb

– Jak skloubit očekávání nastupující generace kolegů s rutinou současníků

– Jaké budou ekonomické modely poskytování veterinární péče v budoucnu

– A jaký dopad to bude mít na image veterinárního lékaře chápaného zpravidla hlavně jako ochránce zvířat

 


Tyto otázky jsou pokládány řadovým členům profesních asociací a malé desítky tisíc odpovědí jak ve Velké Británii, tak ve Francii zdaleka nedávají jednoznačné odpovědi.

Evropská veterinární federace se rozhodla fi nancovat v této oblasti široký celoevropský průzkum, který bude svěřen španělské profesionální agentuře.


...V jednacím sále

 

Na poli agendy veterinárních léčiv byla velmi zajímavým vstupem prezentace profesora Dr. Jaapa Wagenaara z veterinární fakulty University v Utrechtu – projekt Eff ort se zabýval sběrem konkrétních dat k vývoji a šíření rezistentních kmenů bakterií v několika evropských zemích. Zatímco unijní léková politika je stále více harmonizována, jsou na druhé straně absolutně rozdílné množství podávání jednotlivých antimikrobiálních látek v chovech prasat a drůbeže a stejně tak doložitelný nárůst rezistencí k nim. Statisticky doložitelným faktem je ovšem přímá úměra mezi objemem použitých účinných látek a frekvencí výskytu genů rezistence k těmto látkám.


Trendem, který bude v budoucnu pokračovat, je stále restriktivnější léková politika. K omezování používání antimikrobik přistupují na úrovni Evropské komise diskuse k zákazu (z takových nebo onakých důvodů) řady dalších molekul – v současné době se jedná nejspíš o budoucí ztrátu Lignocainu, PMSG, Diclofenacu a ZnO.

Informace k některým tématům budou také předmětem článků dalších účastníků, případně ke stažení na www.fve.org.

V Bergenu 9. 6. 2018
K. Daniel

Komora veterinárních lékařů České republiky