Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Shromáždění WVA ve Vancouveru: Světový veterinární kongres bude v roce 2013 v Praze

INFORMACE ZK KVL ČR

Shromáždění WVA ve Vancouveru: Světový veterinární kongres bude v roce 2013 v Praze

V kanadském Vancouveru proběhla v rámci konání 29. Světového veterinárního kongresu ve dnech 27. – 31. července široká řada akcí odborného i společenského charakteru. Za českou Komoru veterinárních lékařů se zúčastnili prezident a viceprezident Komory. O propagaci České republiky a podporu konání Světového veterinárního kongresu v Praze se ve Vancouveru postarali ve spolupráci se zástupci společnosti CzechTourism a společnosti Guarant.

V průběhu schůze Rady WVA stejně jako v průběhu jejího všeobecného shromáždění bylo projednáváno množství dokumentů, které v budoucnu budou mít větší či menší dopad na agendu Světové veterinární asociace samotné i na její jednotlivé členy. Z hlediska delegace české Komory bylo nejpodstatnějšími body konečné schválení spojení původního regionu východní a západní Evropy do regionu jednoho, pokračující diskuse o změně frekvence shromáždění WVA z tříletého cyklu na cyklus kratší, schválení dokumentu

vymezujícího minimální požadavky na (univerzitní) veterinární vzdělávání, souhlas s principy (avšak ne s plným zněním) Všeobecné deklarace práv zvířat (formulované Světovou společností na ochranu zvířat) a diskuse o způsobu budoucí kooperace s dalšími významnými mezinárodními organizacemi (OIE, IFAH, FAO, WHO).

Pro příští tříleté období byl prezidentem Světové veterinární organizace zvolen Tjeerd Jorna z Nizozemska, viceprezidenty pak D. Landals z Kanady a F. Kechrid z Tuniska. Odborná část Světového veterinárního kongresu uvítala zhruba 2600 účastníků, z toho kolem dvou tisíc ze Spojených států a z Kanady. Čtyřdenní řetěz odborných akcí proběhl ve třech základních sekcích, a to sekci společenských zvířat, sekci hospodářských zvířat a sekci veřejného zdraví, která zahrnovala oblast zoonóz i hygieny potravin.

Všeobecné shromáždění Světové veterinární asociace rovněž schválilo, aby česká Komora veterinárních lékařů získala kontrakt na pořádání Světového veterinárního kongresu spojeného se 150. výročím WVA v roce 2013 v Praze. Naším protikandidátem – který se svou kandidaturou však vystoupil velmi pozdě – bylo Turecko, a to s návrhem na pořádání WVC 2014 v Istambulu.

Získání kontraktu na pořádání WVC v roce 2013 je bezesporu významnou událostí a bude velmi záležet nejen na současných představitelích Komory, ale i na jejich nástupcích v komorových orgánech za pět let, stejně jako na aktivní participaci kolegů ze státní veterinární služby a kolegů z akademického i výzkumného prostředí, i na přístupu potenciálních vystavovatelů a dalších. Získaný kontrakt je bezpochyby velkým závazkem.

MVDr. Karel Daniel