Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak si ochraňujeme osobní údaje a zvykáme si na příchod EET

  Časopis Zvěrokruh 3/2018
     Z činnosti komory


Leoš Grejcar

Putovní cirkus KVL ČR v plzeňské kotlině


 

Je tomu již drahný rok, kdy jsme v loňském roce diskutovali a seznamovali se s jedním protivenstvím, kterým je EET. Další protivenství, které vyplavalo na povrch a začalo otravovat naši bohulibou činnost, je klinická aplikace Evropského nařízení 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení a jeho zavádění do našich pracovišť se stalo hlavním bodem programu jednání námi oblíbeného putovního cirkusu KVL ČR.


Jedna z míst jednání se stala i naše plzeňská kotlina. Organizátoři zvolili pro místo jednání kongresové prostory malebného hotýlku Primavera. Od 18 hodin se scházeli kolegyně a kolegové z našeho kraje dychtiví informací, které jim poskytli erudovaní odborníci. První přednášku na téma EET bravurně zvládl nám již známý daňový poradce MVDr. Milan Vodička. Stručně nás seznámil s novinkami a změnami, které s sebou přinesl čas, ze zkušenostmi daňových poradců a politickými změnami v našem „zemanovském království“.


Kolega bravurně zvládl téma obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Obě jeho přednášky byly jasné a přehledné. Pro nás bylo důležité, že kolega má přehled o naší profesi, proto fundované odpovídal na naše dotazy. Prezentaci jsme samozřejmě ukončili vyčerpávající diskusí na dané téma. Sličná viceprezidentka MVDr. Radka Vaňousová nás po skončení přednášky ubezpečila, že ve spoluprácí s komorovým právníkem – skvělým doktorem Láníkem vytvoří jednoduchý manuál, který by nám pomohl zvládnout nástrahy tohoto nařízení.

 


Pro mě byla velice přínosná fi lozofi cko-ekonomická přednáška Romana Kroupy. Jeho slova mi plně hovořila z duše jako padesátníka, který přežil první polovinu svého života. Velice mě pobavilo jeho rčení: veterináři nepracují, oni takto žijí. V této větě je shrnuta nejen krása, ale i prokletí našeho poslání.


Velice mě pobavilo jeho rčení: veterináři nepracují, oni takto žijí

Dalším přednášejícím byl kolega Radek Kašpar – náš veterinární guru a šaman, který nám poradil, jak zvládnout obtížné rozhovory v praxi. Jeho procítěná přednáška dala našemu jednání tu správnou šťávu a spád. Jeho poznatky zaplnily můj poznámkový blok. Ten si pročítám vždy s odstupem času a stává se pro mě vždy zdrojem inspirace a nápadů, jež mě posouvají dále v mém životě.

Cyklus přednášek uzavřel Ondřej Rychlík na velice zajímavé téma Eutanazie zvířat. Tuto problematiku nám osvětlil velice erudovaně nejen z pohledu etického ,ale i lékařského a seznámil nás s optimálním vedením tohoto velice specifi ckého zákroku. Ten by měl být vždy prováděn odborně, neboť při tomto zákroku jsou jitřeny emoce všech zúčastněných stran a jen zkušenost a naše odborná erudice jsou zárukou toho, že nás budou naši klienti respektovat jako fundované a empatické lékaře.

Naše jednání samozřejmě pokračovalo v přilehlé restauraci do pozdních nočních hodin a úderem třetí hodiny jsem měl v hlavě nádhernou zimu – lehce naváto. Doma jsem usínal s příjemným pocitem dobře zresetovaného mozku, který bude v dalších dnech opět dychtivý dalších nových poznatků a informací načerpaných ze skvěle uspořádaného putovního cirkusu.

Závěrem bych velice rád vyslovil poděkování a uznání všem, kteří se podíleli na bezchybném a přínosném programu, které nám všem usnadní naši odbornou činnost.

Leoš Grejcar –
veterinární
Václav Matěj Kramerius

Komora veterinárních lékařů České republiky