Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Školicí a propagační dny systému IMI 25. – 26. 11. 2008

  Z ČINNOSTI KOMORY

Z důvodu zamýšleného rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (Internal Market Information System neboli IMI) pořádala Evropská komise ve dnech 25. – 26. 11. 2008 první školicí a propagační dny systému IMI. Cílem této akce bylo zvýšit informovanost o systému IMI a vybavit zainteresované strany v příslušných členských státech prostředky k užívání systému.

Povolání veterinárního lékaře je v Evropské unii regulovaným povoláním. Možnosti využívat svobody vnitřního trhu Evropské unie formou volného provozování veterinárních služeb nebo uplatnění práva na trvalé veterinární praxe v některém ze členských států často narážejí na administrativní nebo komunikační problémy.

Snahou Evropské unie je co nejvíce odbourat tato omezení a usnadnit přístup na vnitřní trh. Prvním krokem byla harmonizace právních předpisů jednotlivých členských států přijetím jednotné směrnice o uznávání odborných kvalifikací (2005/36/ES) a směrnice o službách a vnitřním trhu (2006/123/ES). Druhým krokem je právě zavedení IMI systému.

Cílem tohoto systému je podporovat každodenní administrativní spolupráci mezi veřejnými správami. V listopadu 2007 byl spuštěn zkušební projekt na podporu ustanovení o administrativní spolupráci směrnice o odborných kvalifikacích. V roce 2008 probíhalo rozšíření systému o další profese, mezi kterými je i povolání veterinárního lékaře.

 

Komora veterinárních lékařů bude začleněna do databáze kompetentních autorit Evropské unie, které si za pomoci IMI budou moci vyměňovat a sdílet relevantní informace nutné pro urychlení administrativy v řízeních o uznání odborné kvalifikace a udělení osvědčení k výkonu veterinární činnosti.

 
Mgr. Daniel Rexa, MBA