Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Skrytá tajemství španělských sektů

  Společenská rubrika – VETGOURMET

Euro PR
Ve víně nemusí být jen pravda.
O tom vás přesvědčí květnový Vetgurmet

… Tak takhle vypadá ta malá potvůrka, která přivedla markýze de Sade na šibenici: Lytta vesicatoria, dle dřívějšího názvosloví Cantharis vesicatoria

 

Dovolte malou změnu. VETGURMET není jen o jídle, doufám, že v budoucnu budeme své kolegy seznamovat i se zajímavými víny, která jsme ochutnali. A věřte, že i v Čechách a na Moravě je těch zajímavých vín víc než dost.

Začněme tedy malým zamyšlením nad výsledky nejprestižnější soutěže našich vín, a sice nad tou stovkou, která prošla kvalifi kačními soutěžemi až mezi 498 nominovaných, pak postoupila mezi 200 fi nalistů a v dalším kole se dostala i mezi tu stovku, která reprezentuje naše vinaře v Národním salónu vín.

Zárukou kvality této soutěže je její prestiž, množství kol, kterými musí vítězové projít, i fakt, že všechna kola musí být hodnocena pouze certifi kovanými degustátory. Ne, že by vínu rozuměli víc než ostatní milovníci vín, ale přece jen praxe je praxe. Přesto však zahraniční kolegové s úsměvem říkají: „Vy nemáte špatná vína, ale špatné degustátory“.

Ale již k těm výsledkům. Pro mnohé, kteří dodnes věří tomu, že se u nás nenechá vytvořit kvalitní červené víno, ale s bílým můžeme konkurovat celému světu, bude možná překvapením, že mezi vybranými je 43 bílých a 39 červených tichých vín. Dvě růžová, dva sekty a zbytek speciálních vín stovku doplňuje.

M nohem větším překvapením, i pro dobře informované, je ovšem odrůdová skladba, a to jak u bílých, tak u červených vín. Oblíbené tvrzení, že se u nás nejlépe daří bílým burgundským odrůdám výsledky nepotvrzují. Pouhá tři Chardonnay, a po dvou šedých a bílých Rulandských, snadno překoná sedm Rýnských a tři Vlašské ryzlinky, o šesti Sauvignonech, pěti Tramínech a čtyřech Veltlínech nemluvě.

Ostatní odrůdy reprezentuje maximálně jeden zástupce. Nejvíce to asi překvapí u Pálavy a Müller Th urgau.

Ještě větším překvapením je odrůdová skladba červených vín. Naprostá převaha Pinot noir (9) a Merlotu (6) nad Frankovkami (5) a Cabernety, po čtyřech Sauvignonech i Moráviích. Že mezi vybranými bude jediné Svatovavřinecké a ještě k tomu z Kutné Hory, také patří mezi překvapení.

 

… v dobrém moravském víně bychom španělskou mušku asi hledali marně

Věřím, že nám i vy napíšete svůj názor na mnoho dalších aspektů kvality a hodnocení vín, nejen této soutěže.

   

Zdeněk
EURO P. R.

A MALÝ HOROR NAKONEC

Na nedávné ochutnávce se mi podařilo přiotrávit devět z padesáti přítomných, včetně sebe sama a druhého degustátora. Ten případ je tak nepravděpodobný, že kdyby mi ho někdo vyprávěl, zdráhal bych se uvěřit.

Na dně poslední z prezentovaných láhví španělského sektu nalezl jeden účastník asi centimetrový hmyz. Vylili jsme sklenku, zavtipkovali a nadále tomu nevěnovali pozornost. Druhý den se však právě konzumenti této jediné láhve probudili s úpornými bolestmi hlavy. Všechno bylo jasnější, když jsme vylouhovaného broučka ztotožnili s puchýřníkem lékařským, tedy slavnou španělskou muškou.

Naštěstí má Komora dohody s Toxikologickým ústavem, kde nás po chvilkovém bádání ujistili, že neutrpíme trvalé následky a máme pro „sichr“ propláchnout ledviny, nejlépe čistou vodou. Souvislost mezi bolestmi hlavy a kantaridinem ve víně jsme na internetu nenalezli.

Naštěstí jsem tedy nedopadl jako markýz de Sade, kterému se kantaridinem ve víně podařilo otrávit dvě dívky a dostal trest smrti. Mnohem lepší zážitky s vínem vám přeje VETGURMET.

P.S. Číslo na toxikologickou laboratoř otiskujeme v tiráži. Jak je vidět, člověk nikdy neví, kdy ho může potřebovat.