Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Slavná zvířata historie

  Společenská rubrika

Euro PR
O koních, psech, hadech a samozřejmě také o lidech

… pes je sice největší přítel člověka, ale žádný strach, na Garfielda, Micky Mouse, Krtečka, Šemíka a Rin Tin Tina přijde řada někdy jindy

 

Často se říká, že veterináři mají nejlepší pacienty a nejhorší klienty. A přesto stále mluvíme o lidech a ne zvířatech. Vždyť i ty soudničky se týkají výhradně vztahů mezi lidmi – veterináři versus klienti – a ta zvířata jsou v tom nevinně. A protože je léto a okurková sezónu, pokusíme se vám připomenout ta nejslavnější zvířata lidské historie.

Již z dětství víme, že v pohádkách se to zvířátky jenom hemží. A schopnost rozumět řeči zvířat, kterou mohou veterináři jenom závidět, nemá jen Eddy Murphy ve známé fi lmové sérii o doktoru Doolitlovi, ale i náš Jiřík ze Zlatovlásky.

A nad mouchou z téže pohádky můžeme mudrovat jako nad novou verzí občanského zákoníku. Je to věc? Není to věc? Je to vůbec zvíře, když to není obratlovec? Ale o pohádkách dnes mluvit nebudeme a vynecháme i zvířata bájná. Pokusíme se vyhledat slavná zvířata, která se zapsala do naší historie i do naší mysli.

Byla to jistě i zvířátka pohádková. Vždyť kdo by neznal Popelčina koníka Juráška, ptáka Ohniváka, Andersenovo Ošklivé káčátko nebo Brémské muzikanty bratří Grimmů, tak krásně zpodobněné v Hrubínově veršované pohádce Zvířátka a Petrovští. Začneme ale z jiného soudku. Když vynecháme Homérova trojského koně, zastavíme se nejprve u Alexandra Velikého.


BUKEFALOS

 

… fragment mozaiky s vyobrazením Alexandra Velikého a jeho věrného druha

Proč dostal nejslavnější kůň antiky právě jméno Býčí hlava, se prameny různí. Snad podle vyžehnuté býčí hlavy, snad podle svých divokých očí nebo opravdu podle tvaru hlavy. Možná je i pravda, že měl jedno oko modré. Jisté však je, že Alexandr byl ve svých deseti letech jediný, kdo ho dokázal zkrotit, když si všiml, že se kůň bojí vlastního stínu. Rovněž je jisté, že na něm Alexandr projel všemi místy svých tažení. Bukefalos se prý dožil 30 let a utopil se během bitvy u Hydaspe.

Na jeho počest nechal Alexandr založit město Alexandreia Bukephalos, které se dnes jmenuje Dželum a leží v pákistánském Pandžábu. Vraník s bílou hvězdou na čele prý pocházel … fragment mozaiky s vyobrazením Alexandra Velikého a jeho věrného druha z „nejlepšího thesalského chovu“.

… jestli Blondie opravdu pocházela z Čech, tak není divu, že s Hitlerem nemluvila

 

BLONDIE

Fenka německého ovčáka, osudový pes Adolfa Hitlera. Její život je ovšem opředen mnoha nejasnostmi. Většina fotografi í i fi lmových záběrů pokládá každého vlčáka v Hitlerově okolí za Blondie. Nejpravděpodobněji se však narodila až v roce 1941 v českých Kravařích u chovatele Czerného. Ironií osudu je, že od tohoto věhlasného chovatele měl psa i prezident Beneš. Jisté je, že tu poslední Blondie dostal Hitler k narozeninám v roce 1941 a den před svou smrtí na ní vyzkoušel kyanid, kterým se později otrávila Eva Braunová. Již před Blondií měl Hitler postupně dvě fenky, které se ovšem obě jmenovaly Blonda. Hitler říkával, že s Blondií se prochází nejraději, protože s ním nemluví o válce a politice. Dovolil jí i spát ve své posteli.

LAJKA

Lajka, první živý tvor na oběžné dráze, se tak vlastně nikdy nejmenovala. Byla vybrána ze tří potulných psů, původně se jmenovala Kudrjavka, byla přejmenována na Limončik a teprve později ji propagandisté přidělili jméno, pod kterým se proslavila. To je ovšem název východosibibiřského plemene. Její osud je však lépe nepřipomínat, protože s jejím návratem z vesmíru nikdo nepočítal. Zemřela stresem a přehřátím již několik desítek minut po startu. Tohle by dnes pánům konstruktérům prošlo jen stěží.

 

… pamětníci si možná vzpomenou na hanlivý text: sovětští mužici vypustili družici …

… Jeden z neznámějších obrazů Rosinanty a jejího pána. Autor – Honoré Daumier

 

ROSINANTA

Čtyři dny přemýšlel Don Quijote, než vymyslel jméno pro svého koně. Alespoň to tvrdí Miguel de Cervantes hned v první kapitole svého slavného románu. Původ jména je nejasný, jak už to u Cervantese bývá. Faktem je, že slovo „rocín“ znamená ve španělštině i pracovního nebo obecně neschopného koně a přípona „ante“ může být „dříve“ nebo „před“. Jisté je jen to, že jméno je slovní hříčkou, jejíž tehdejší význam nám již dnes uniká.

HEKTOR

Nejznámější zvíře První republiky byl světlý hnědák s bílou hvězdou na čele. Tento nejoblíbenější kůň prezidenta Masaryka byl zakoupen v roce 1920 jako již patnáctiletý. Masaryk na něm absolvoval mnohahodinové vyjížďky a několikrát z Hektora i spadl. Přesto říkával, že jezdit na Hektorovi je jako vklouznout do starých bot. V únoru roku 1933 však docent Sigmund byl nucen konstatovat, že „bezprostřední příčinou smrti bylo ochrnutí srdce a na smrti koně nenese nikdo vinu“. Po smrti byl přes Masarykův nesouhlas Hektor preparován a v roce 1947 umístěn v Ústavu T. G. M. v Bubenči. Přímo neuvěřitelně zní dnes fakt, že léčení Hektora v Kladrubech hradil prezident ze svého rozpočtu.

 

… pohled na svět z improvizovaného trůnu může být stejně omamný jako ze hřbetu koně

… Římané měli spíše štěstí. Novodobé testy ukázaly, že pes je lepší hlídač. Zvláště elektronický

 

ŘÍMSKÉ HUSY

Když se ve čtvrtém století před Kristem galští Senonové převalili přes Alpy a vyplenili nechráněný Řím, uprchli přeživší Římané na Kapitol. Když se Galové pod rouškou temné noci drali po příkrých skalách na Kapitol, byly to právě husy, které svým kejháním probudily Marca Manlia Capitolina, který srazil, již na hradby vystupující, Galy dolů. Po nepravdivém obvinění ze spiknutí, byl tento zachránce Říma, popraven. Nepřipomíná vám co něco?

KLEOPATŘINY KOBRY

Smrt krásné egyptské královny je sice dodnes opředena řadou tajemství, ale proutěný košík s dvěma kobrami je jistě verzí nejkrásnější a právě tato verze se stala předlohou stovek mistrovských uměleckých děl. Kromě tisíců knih a básní, stovek obrazů, desítek fi lmů a divadelních her stojí jistě za zmínku i Berliozova Smrt Kleopatry pro soprán a orchestr. A co říci o Kleopatře samé? Politiky máme dnes všichni plné zuby, tak zmíním jen milostné vztahy s Césarem a Markem Antoniem. A právě tento vztah byl i příčinou její smrti.

 

… být hadem, hřejícím se na Kleopatřiných prsou. I muži mají své sny

… Slavný Napoleon Bonaparte na svém neméně slavném koni od francouzského malíře Davida

 

MARENGO

Takhle se nejmenuje jen slavný recept, ale i nejznámější Napoleonův kůň. Tento malý bílý arabský hřebec pocházel ze slavného egyptského hřebčína a měřil v kohoutku jen 145 cm, což ovšem Napoleonovi vyhovovalo. Přestože vlastnil stovku koní, vyjel na hřebci Marengo do bitev u Slavkova, Jeny, Wagramu i u Waterlo. Je zobrazen i na většině Napoleonových jezdeckých obrazů. Kůň se po zajetí Angličany dožil úctyhodného věku 38 let. Dodnes je jeho kostru možné vidět v Národním vojenském muzeu v Sandhurstu.

Mohli jsme pochopitelně vybrat i jiná zvířata, protože jen o mazlíčcích amerických prezidentů bylo napsáno několik knih. Tak snad až někdy příště.

   

Zdenek Stehno
euro p.r.