Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Slavnostní otevření studijního a informačního centra VFU

  Z činnosti komory

Karel Daniel

Diplom do kapsy, ruksak na záda a hurá do světa na zkušenou, nebo také navždycky

…slavnostní otevření za přítomnosti náměstkyně ministra školství

 

V areálu „veteriny“ v Brně – Králově Poli byla 8. března za účasti větší části pedagogického sboru VFU a řady čestných hostů otevřena zcela nová moderní budova Informačního a studijního centra Veterinární a farmaceutické univerzity. Stavba se stává významným moderním architektonickým prvkem areálu a dotváří prostředí brněnského veterinárního univerzitního prostoru.

„Jsem přesvědčen, že srdce univerzity, které se podařilo ve smyslu univerzitní vznešenosti, architektonické elegance, stavebně provozní potřebnosti a každodenní studijní využitelnosti vybudovat,

bude centrem akademického života na univerzitě, uvedl v této souvislosti Vladimír Večerek, rektor VFU.

„Přála bych si, aby stavební investice za bezmála 600 milionů korun nezůstala investicí do betonu, a věřím, že její význam přinese její naplnění lidským potenciálem,“ shrnula E. Bartoňová, náměstkyně ministra školství.

okolní stromy vytvoří vlastně druhou „zelenou“ fasádu objektu“

Budovu tvoří tři bloky propojené dvěma atrii. Prostory pro volný čas studentů v době mezi výukou, doplněné možností občerstvení, jsou umístěny v první podlaží. V jednom z krajních bloků je i velký sklad knihovny a zázemí centrální univerzitní knihovny pro studenty. Jižní blok je určen pro historii veterinární medicíny a farmacie s možností provozování klubu emeritních akademických pracovníků zabývajících se historií oboru a univerzity.

„Cesta vizí, návrhů a vlastní realizace studijního a informačního centra byla poměrně dlouhá a trvala od roku 2004. Budoucí objekt měl stát na louce, sloužící do té doby jako cvičiště pro psy, která, ač stála vlastně uprostřed celého areálu, nebyla na první pohled skoro patrná. Bylo jasné, že budeme chtít zachovat uspořádání, kdy okolní stromy vytvoří vlastně druhou zelenou fasádu objektu, popsal umístění nového objektu architekt Petr Stojan.

Z hlediska praktických veterinárních lékařů, tedy největší skupiny „spotřebitelů produktů odcházejících z VFU“ i z hlediska daňového poplatníka zbývá jen malé zamyšlení. Zda náklady vynaložené na pomníky z betonu a skla opravdu přispějí k tomu, aby počet absolventů – z velké části vzhledem ke stupni nabytých dovedností obtížně v praxi uplatnitelných – kteří každoročně opouštějí alma mater, nepřesahoval i do budoucna zhruba trojnásobně počet těch, kteří mohou najít důstojné profesní uplatnění na trhu práce v oblasti veterinární profese.

… velká část pedagogického sboru a řada čestných hostů

 
K. Daniel