Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Slíbili feně vzpřímené boltce

   Soudnička

Slíbili feně vzpřímené boltce

Lehká operace ucha se mírně zkomplikovala

Chtěli jsme jen odstranit obyčejný hematom z ucha. Slíbili nám, že když si připlatíme, bude to bez problémů. Podívejte, jakou sumu jsme zaplatili za operaci! A navíc ještě po operaci další, sice menší částku, ale zato hned třikrát. Teď máme jen znehodnoceného psa se znetvořenými ušními boltci.

Takto zkráceně by se dala vyjádřit celá stížnost majitelů a zklamání vyvolané nadměrným očekáváním z obou stran.

Vyjádření ke stížnosti pana Postiženého

V červenci navštívil naši ordinaci p. Postižený s fenou německého ovčáka, u které kolega MVDr. První diagnostikoval othematom levého boltce. Vysvětlil majiteli možné alternativy léčby: punkce, často opakované, s aplikací kortikoidů, nebo chirurgické řešení s přišitím podložky k zamezení recidivy náplně ušního boltce sekretem. Majitel se rozhodl pro chirurgické řešení a Dr. První ho objednal na operaci.

Když se dostavili manželé Postižení s fenou k ošetření, znovu jsem jim vysvětlil možné alternativy řešení. Na dotaz, zda po chirurgickém ošetření bude boltec opět vzpřímený, jsem odpověděl, že šance je podstatně vyšší než při konzervativním řešení, ale že na 100% jim to neslíbím, protože výsledný stav může být ovlivněn průběhem hojení a dalšími faktory. Majitelé se rozhodli pro chirurgické řešení. Na jejich žádost jsem ještě podrobněji vyšetřil a vyčistil oba zvukovody a kvůli zjištěné otitis externa aplikoval Panolog.

V celkové anestezii byla provedena incize othematomu, evakuace obsahu a výplach dutiny zředěným roztokem Betadine. Poté byla na boltec přišita podložka k zamezení obnovení náplně dutiny sekretem a celkově aplikován Betamox inj. v doporučené dávce. Při kontrole 11. 7. byl zjištěn stav nevybočující z mezí při hojení. Aplikovali jsme Betamox inj. a Panolog do zevních zvukovodů.

Dále se Postižení dostavili dne 22. 7. k odstranění stehů a podložky. Byl zjištěn zesílený boltec a výtok menšího množství purulentního sekretu z otvorů po stezích. Boltec nebyl vzpřímený a majitel tvrdil, že jsme mu oba s kolegou “slíbili zaručeně vzpřímené postavení boltce”. Následně byl aplikován Betamox inj. a pacient pozván na kontrolu 24.7. Při této kontrole (dostavila se jen paní Postižená) byl patrný výtok sekretu pouze z 1 otvoru po stehu a na dorsální ploše boltce byly zjištěny krusty způsobené drbáním, jak majitelka připustila. Opět byl aplikován Betamox inj. a na doléčení doma předepsán Amoxihexal 750 mg tbl. v dávkování 2x denně 1,5 tbl.

Obě kontrolní návštěvy a aplikace léků byly vyúčtovány běžným způsobem (účty přikládám).

Dne 5. 10. se dostavil pan Postižený s fenou. Stěžoval si, že boltec po operaci stále není vzpřímený. Vyšetřením jsem zjistil boltec bez náplně s ránou zhojenou jizvou, která působí konstrikci a sklopení boltce. Pokusil jsem se p. Postiženému vysvětlit, že z medicínského hlediska došlo k nápravě stavu a jizva může být následkem traumatizace drbáním během hojení. Pan Postižený však trval na tom, že jsme oba s kolegou slíbili “zaručeně vzpřímený boltec.” Jako náhradu za “zničeného psa” požadoval vrácení poloviny sumy za zákrok, nebo vakcinaci zdarma. Jeho návrh jsem odmítl a doporučil mu, aby si poškození svého psa nechal posoudit soudním znalcem. Na jeho žádost jsem mu předal své registrační údaje a adresu KVL ČR.

Věc: Posudek

Tento posudek je vydáván na základě žádosti revizní komise KVL ČR o vyjádření ke stížnosti.

Postup ošetření othematomu, aplikovaný MVDr. Zkazilem při ošetření psa pana Postiženého, odpovídá postupům běžně užívaným v klinické praxi. Tento postup je popisován v dostupné literatuře (Šutta a Orság 1986, Fossum 1997, Niemand a Suter 1996). Stejně tak je odpovídající i pooperační péče a zahájená léčba otitis externa, kterou popisuje ve svém vyjádření ke stížnosti MVDr. Zkazil. Provedené úkony a aplikovaná léčiva odpovídají položkám zaznamenaným v přiložených účtech. Následná deformace ušního boltce, která je předmětem stížnosti pana Postiženého, je možnou komplikací zvoleného postupu ošetření. Její příčinou bylo pravděpodobně komplikované hojení operační rány, které bylo příčinou tvorby výrazné jizvy s kontrakturou. Vývoj komplikací není možné předem předvídat a mohou se objevit i u správně provedeného léčebného postupu, jako je tomu v tomto případě. Podobným způsobem se mohou komplikovat i další používané chirurgické i nechirurgické terapeutické postupy.

V rámci tohoto posudku není možné zaujmout stanovisko k vzájemné komunikaci mezi panem Postiženým a MVDr. Zkazilem.

Vážený pane Postižený,

revizní komise KVL ČR se na svém jednání dne 1. 12. zabývala šetřením Vaší stížnosti na veterinární činnost MVDr. Zkazila.

Revizní komise případ prošetřila a uzavřela jej na základě expertního posudku, vypracovaného MVDr. Chytrým. Dr. Zkazil postupoval při ošetření lege artis.

Zjizvení a deformace boltce je častou komplikací, jejíž vývoj je obtížně ovlivnitelný. Je chybou MVDr. Zkazila a MVDr. Prvního, že měli optimistický názor na vyléčení a nepředpokládali případné komplikace. Vývoj komplikací není možné předem předvídat a mohou se objevit i u správně provedeného léčebného postupu, jako je tomu v tomto případě.

Podobným způsobem se mohou komplikovat i další používané chirurgické i nechirurgické terapeutické postupy.

Upravil MVDr. Petr Matušina