Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Slováci zkontrolují distribuci léčiv

Slováci zkontrolují distribuci léčiv

Slovenští kolegové předpokládají postupný přechod na obvyklé distribuční modely tj. omezení odběrů veterinárních léčiv chovateli u distributorů. Vyplynulo to ze společného jednání slovenské a české strany o koordinaci distribučních modelů o lékové politice vůbec. Jednání se konalo 21. dubna v Kútech na pozvání prezidenta KVL SR.

Schůzky se účastnili zástupci KVL SR; SVS SR, ÚŠKVBL SR, za ÚSKVBL ČR A. Hera, J. Bureš, za KVL ČR K. Daniel, D. Rexa.

Po přechodné době slovenští veterináři počítají s tím, že zahájí kontroly distribučních cest od počátku r. 2007. Ani Slovenská komora potom nebude tolerovat distributorům různá dodání a fakturační adresy pro dodávky veterinárních léčiv. Pokud bude mít praktický veterinární lékař příruční sklad léčiv v chovu, měl by se nacházet v prostorách, kterými disponuje vet. lékař (formálně pronajatých …).

Tento systém budou prosazovat koordinované kontroly v chovu, u vet. lékaře, v lékárnách a u distributorů.

Obě strany vyvinou snahu o sjednocení skupiny vyhrazených (volně prodejných = bez předpisu VL) veterinárních léčiv a rovněž o obdobné vymezení skupiny léčiv na předpis vet. lékaře, jejichž aplikací nemůže být pověřen chovatel (některá narkotika – Immobilon, Pentobarbital …, Micotyl inj. atd.).

Kontrolní orgány v ČR i na SK nadále soustředí svoji pozornost na distributory, kteří jsou provozováni zemědělskými integrátory (příklad AGRO Měřín v ČR) a na zahraniční majitele chovů, kteří si bez ohlášení přivážejí léčiva z domovské země (DK, NL zejména).

Prosazování správné preskripční praxe závisí na ochotě lékárenského personálu nevydat zákazníkovi léčiva předepsaná na receptu, který nesplňuje požadované náležitosti. Obdobné platí pro medikační recepty – zde většinou požádá o opravu receptu přímo VKS.

KVL ČR i KVL SR se soustředí na osvětovou činnost svých členů ve věci veterinárních léčiv a to prostřednictvím tištěných i elektronických médií. V podzimním období, pravděpodobně na sněmu KVL ČR, bude prostor pro ÚSKVBL (A. Hera) k vystoupení na téma novinky veterinární lékové legislativy.

Výzva bude zaslána v elektronické podobě na KVL a stane se součástí elektronických Komorových novinek, rozesílaných na dostupné el. adresy členů KVL ČR.

MVDr. Karel Daniel