Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Slovník nespisovné češtiny

Slovník nespisovné češtiny

Maxdorf 2006, 416 str.

ISBN: 80-7345-086-0

Cena: 395 Kč

Formát: A5, váz.

Rozsáhlý výkladový slovník obsahuje více než 12 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně klasické mluvy podsvětí (českého argotu). Vedle celé řady tradičních profesních slangů z řemeslnického, železničářského, motoristického či hornického prostředí, obsahuje slovník např. také slang současné mládeže, včetně studentského, či drogového slangu. Na klasický kriminální argot navazuje současný vězeňský slang, tradiční brněnský argot, ale i méně známý jazyk světských. Hesla jsou doplněna poznámkami o historii a původu slov. Slovník odhaluje překvapivé souvislosti, ukazuje “úctyhodné” stáří řady zdánlivě moderních výrazů (čórka, benga, kérka, vejšky, šilingr), velmi zajímavá jsou rovněž slova původem z romštiny či z jidiš. Čtenáře jistě zaujme i cirkusový, divadelní či hudební slang, na jehož přípravě se podílely přední osobnosti českého uměleckého života.