Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Smyslem veterinárního dozoru není udělovat pokuty

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Pokutu za mnohomluvnost!

Z Nepomuku svatý Jene,
nemluvils´ moc, že ne?

Dar jazyka je i „vrčet“,
někdy je však lépe… mlčet!

Státní veterinární správa ČR není primárně represivním orgánem. Každému budoucímu veterinárnímu lékaři je v průběhu studií vštěpována zásada, že prevence, tj. předcházení problémům, je účinnější a ekonomicky výhodnější než řešení vzniklých problémů. Tuto zásadu uplatňují i orgány státního veterinárního dozoru.

Lze tedy říci, že přestože je každoročně uděleno chovatelům a zpracovatelům několik milionů pokut, není to cílem. Například letos od ledna do října bylo uděleno pokut za 14 047 400 korun.

Každý rok provedou inspektoři krajských veterinárních správ desítky tisíc dozorových akcí u chovatelů, tj. v chovech hospodářských zvířat a u zpracovatelů potravin živočišného původu (loni 78 066 akcí). Kontrolují i potraviny živočišného původu uváděné do oběhu, a to jak ty, které již byly uvolněny veterinárními autoritami členských zemí EU na intrakomunitární trh, tak ty ze třetích zemí. U výrobků ze členských zemí kontrolují vždy, zda dpovídají veterinární legislativě EU, a kontrolují je namátkově i fyzicky, samozřejmě i v případě důvodného podezření. Výrobky ze třetích, tj. z nečlenských zemí, kontrolujeme obdobným způsobem, zejména, zda jsou ve shodě s legislativou EU.

Tento měsíc byly například vráceny nevyhovující výrobky ve dvou případech. Šlo například o 2592 kg hluboce zmrazených prsních řízků do Polska, které obsahovaly nepovolené množství vody, a o zásilku 513 000 vajec, která byla nadměrně znečištěná, rovněž polskému dodavateli.

Při této příležitosti je možné uvést, že by si zákazníci měli uvědomit, že potraviny živočišného původu, které jsou uváděny do oběhu, tj. do tržní sítě, musejí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti. A za zdravotní nezávadnost vždy plně zodpovídá výrobce. Pracovníci státního veterinárního dozoru se přesvědčují, zda jsou podmínky plněny a nevyhovující výrobky a suroviny vyřazují, čímž brání zákazníky před možnými problémy. Pokud přesto zákazník získá dojem, že něco není v pořádku, má právo se u prodejce dožadovat nápravy a vždy udělá dobře, když informuje místně příslušnou krajskou veterinární správu, aby případ došetřila.

A nakonec lze zopakovat: Přestože není smyslem státního veterinárního dozoru usilovat o udělování pokut, musela Státní veterinární správa ČR letos od počátku roku, tak jak předepisuje legislativa, přikročit k udělení pokut zatím ve výši 14 047 400 Kč.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.