Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sněm KVL SR

  Časopis Zvěrokruh 1/2015
     Z činnosti komory

 

Radka Vaňousová

29. 11. 2014 – Grand hotel – Demänovská dolina

 

Sněm KVL SR, který proběhl 29. 11. 2014 Grand hotelu v Demänovské dolině, byl pro slovenské kolegy 24. v pořadí a současně sněmem volebním. Program slovenského sněmu byl rozvržen na dva dny. V pátek 28. listopadu dopoledne proběhlo společné zasedání všech nejvyšších orgánů komory, odpoledne pak probíhal předsněmovní seminář ve třech sekcích:

•Sekce společenských zvířat

•Sekce hospodářských zvířat

•Sekce právního a ekonomického poradenství

Zejména problematika ekonomického poradenství byla pro veterinární lékaře nesmírně důležitá, neboť od příštího roku jim přibudou registrační pokladny.

V sobotu 29. listopadu od rána probíhalo vlastní jednání sněmu a volba nejvyšších orgánů KVL SR.

Viceprezidentka KVL ČR MVDr. Radka Vaňousová spolu s Dr. Borkovcem byli velmi mile přijati jako hosti celého sněmu.

Za naši komoru jsme poděkovali kolegovi Ladislavu Stodolovi, který právě končil svou funkci prezidenta od r. 2006. Poděkovali jsme mu zejména za dlouhodobou spolupráci a za jeho osobní podíl na vynikajících vztazích našich veterinárních komor.

 

Podobně, jemu osobně i celému prezidiu KVL SR, děkoval ústřední ředitel SVS SR, Dr. Bíreš. Velmi si cení vzájemné spolupráce při ochraně veřejného zdraví, ochrany území státu – zejména před nákazami, při společné tvorbě legislativy a šíření dobrého jména a prestiže veterinárního stavu.

 

Z čestných hostů ještě vystoupil prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor ÚVL v Košicích. Mezi ostatními hosty vynikl starší kolega MVDr. Husár, jenž byl prezidiem vyznamenán za své celoživotní dílo o historii veterinární medicíny na Slovensku.

Minutou ticha se všichni účastníci sněmu rozloučili s kolegy, co navždy opustili řady komory.

Prezident Ladislav Stodola upozornil ve své zprávě, že v současnosti dochází při citelném poklesu v chovu hospodářských zvířat k důsledkům pro veterinární praxe

– tj. přestup veterinárních lékařů do praxe společenských zvířat. Současné složení veterinárních praxí je:

•34 % veterinářů funguje pro společenské zvířata,

•33 % veterinářů funguje v kombinované praxi,

•31 % veterinářů funguje v kombinované praxi s převahou hospodářských zvířat,

•5,7 % veterinářů funguje v praxi čistě hospodářských zvířat.

Při hodnocení zahraničního zapojení komory zdůraznil prezident, že, dosud uskutečněná jednání v rámci Visegrádské skupiny považuje KVL SR za jednání zcela poradního a doplňkového charakteru. Těžiště svého zahraničního působení spatřují zejména v jednáních FVE–UEVP.

Z hlediska fi nančního je povinné vzdělávání pro každého člena komory na Slovensku bezplatné, protože příspěvek (82 eur) vlastně tvoří hlavní položku rozpočtu. Pořádání vzdělávacích akcí také tvoří 70 % činnosti celého představenstva. Pro mladé nastupující kolegy zrušila komora vstupní poplatek a ke vzdělávacímu poukazu jim komora ještě přidává dalších 30 eur. Každému nastupujícímu veterináři je určena publikace MANUÁL VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE s veškerými informacemi potřebnými pro vstup do povolání.

Ve vzdělávání se rovněž velmi příznivě projevilo vyhlášení jednoho nosného tématu na jeden rok. Komora také organizuje spolu s ústavem radiační školení speciálně pro veterináře. Na toto školení navazuje závěrečná zkouška (doposud se 100% úspěšností).

Spolupráce se SVS je oběma partnery hodnocena jako výtečná (práce na legislativě, řešení problémů s nákazami i AMR).

Dosavadní prezident L. Stodola své působení končí s tím, že komora je stabilizovaná jak ve svých vztazích se svými partnery, tak i fi nančně (má koupenu svou nemovitost). Ostatní kolegové v prezidiu však dosavadní prezidentovo působení hodnotí tak, že byli spíš udržováni ve stavu neustálé pohotovosti, aby svým členům sloužili co nejlépe. Až se jim zdálo, že i nad postelí má prezident zapsáno: „Nemáš-li náhodou co dělat, dělej pro komoru!“

Přednes celé zprávy trval více než hodinu a na závěr sklidil končící prezident potlesk ve stoje od všech přítomných veterinárních lékařů.

Na sněmu probíhaly tajné volby do orgánů, v prvním kole nebyl zvolen dostatečný počet kandidátu do orgánů, proto proběhlo ještě druhé kolo. Díky tomu se předpokládaný konec posunul o několik hodin.

Novým prezidentem byl zvolen MVDr. Tibor Brauner, viceprezidentem MVDr. Pavol Valášek a ostatní členové prezidia – MVDr. Miroslav Baran, MVDr. Slavomír Truska a JUDr. MVDr. Ivan Riečan.

 
Radka Vaňousová,
Lubomír Borkovec