Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sněm KVL SR 2008 v Banské Bystrici

  Z ČINNOSTI KOMORY

Dne 22. 11. 2008 se v Banské Bystrici konal XVIII. sněm KVL SR, který byl zároveň tento rok volebním sněmem. Podle slovenských řádů je volba provedena osobami zúčastněnými na sněmu, kterých bylo včetně delegovaných hlasů asi 1/4 členské základny KVL SR (okolo 250).

Za prezidenta KVL SR byl opětovně zvolen MVDr. Ladislav Stodola, za viceprezidenta KVL SR byl znovu zvolený MVDr. Miroslav Faga a změny nenastaly ani v dalších členech prezidia KVL SR – byli zvoleni:

MVDr. Jozef Felcan, MVDr. Ľubomír Novotný, MVDr. Elemír Žoldoš. Do dozornej komisie KVL SR (obdoba revizní komise) byli zvoleni: MVDr. Ľubomír Kráľ, MVDr. Silvia Štefáková, JUDr. MVDr. Ivan Riečan, MVDr. Štefan Fajnor, MVDr. Miroslav Baran, MVDr. Peter Rišica, MVDr. Renát Mandelík, PhD., za členy disciplinárnej komisie KVL SR (čestná rada) byli zvoleni: MVDr. Jozef Talajka, MVDr. Ladislav Pleva, MVDr. Dušan Miškovič, MVDr. Slavomír Truska, MVDr. Miroslav Zeman, MVDr. Ján Orčík, MVDr. František Krupan.

Všem zvoleným blahopřejeme a přejeme stejně úspěšné volební období, jako bylo to předcházející, kdy prezidium KVL SR muselo řešit vážné obtíže a nedostatek finančních prostředků pro velkorysý projekt evidence petpasů, který je nyní plně funkční a předčil mnoho vyspělých evropských zemí.

Slovenští kolegové nyní budou čelit přechodu na euro a následkům lékové legislativy, ne nepodobné naší, která mění zažitý vztah mezi farmářem a veterinárním lékařem, kdy část služeb se promítala do ceny léčiva.

 
MVDr. Jan Bernardy