Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sněm na Kypru

Sněm na Kypru

Vážení kolegové, vážení přátelé,

jsem nesmírně potěšen, že se spolu s vámi mohu účastnit tak významné a pěkné profesní události, která právě vrcholí.

Když vidím kolem sebe v této místnosti spoustu známých tváří, vracím se ve vzpomínkách třicet let nazpět. Vracím se nazpět do starých časů na Vysoké škole veterinární v Brně, kde jsem tváře z dnešního shromáždění také potkával.

Jménem Komory veterinárních lékařů České republiky přeji vše nejlepší tomuto shromáždění a celé veterinární profesi této země. Také srdečně děkuji organizátorům za jejich pozvání – zvláště kolegovi Lambrosi Lambrou, který moji návštěvu zorganizoval. Definitivně si přeji pokračovat a rozvíjet takovýto druh sociálních i profesních styků mezi jednotlivými kolegy i našimi zeměmi.

Těmito slovy poděkoval prezident KVL ČR za pozvání kyperské veterinární asociace na její kongres kombinovaný se sněmem, který se konal 9. – 10. února v Limassolu na Kypru.

Setkání kyperských veterinárních lékařů zahrnovalo dvoudenní cyklus odborných přednášek i profesních diskusí. Představitel české komory byl pozván k přednášce na téma Role Komory veterinárních lékařů v Čechách a její role při volném pohybu osob a služeb v Evropské unii. Na toto téma navazovaly dílčí diskuse s hlavními tématy – zásady etických/profesních kodexů, používání humánních léčiv při veterinárních zákrocích, cenotvorba a možnosti ověřování jazykových znalostí u migrujících veterinárních lékařů.

Na Kypru pracuje zhruba 200 soukromých praktických veterinárních lékařů a 100 státních veterinárních lékařů. Převážná většina praktických veterinárních lékařů generuje větší část svého obratu z praxe malých zvířat.

Protože na Kypru nebyla a není veterinární univerzita, tamější kolegové mají diplom „z různých koutů světa“, včetně ČR. Množství kyperských kolegů promovalo v ČR zejména koncem sedmdesátých let a v osmdesátých letech. Na pobyt v Československu vzpomíná většina z nich jako na „zlatý čas mládí“ – s časovým odstupem samozřejmě i méně kriticky.

Zavedení veterinární lékaři na Kypru jen obtížně hledají zaměstnance – asistenty a řada z nich se vyjádřila, že by uvítala přechodné či trvalejší zaměstnání absolventa brněnské VFU. Znalost řečtiny je menším problémem, než by se zdálo – používání angličtiny je velmi rozšířené a anglicky mluvících zákazníků (zaměstnanci vojenských zařízení a základen i usazení britští penzisté) je poměrně hodně.

… když „na Kypru se ani v zimě nemusí topit“ a o přednostech řecké kuchyně před britskou ani nemluvě.

MVDr Karel Daniel