Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sněm polské komory začal mší svatou

  Z ČINNOSTI KOMORY

Ve dnech 25. a 26. června se v Křišťálovém sále waršavské Zemědělské univerzity konal sněm polské Komory veterinárních lékařů.

Dvoudenní maraton projevů, vyznamenávání, dekorování, schvalování zpráv a hlasování byl zahájen ranní mší v kostele svaté Kateřiny a zúčastnilo se jej z celkového počtu asi devíti tisíc polských veterinárních lékařů zhruba 260 delegátů. Sněm polské Komory se koná každé dva roky. Na svoje druhé čtyřleté volební období byl prezidentem Komory opět zvolen kolega Tadeusz Jakubowski.

Samotný polský sněm je v porovnání se sněmem naším daleko více formální; velké množství sněmovního času zabírají projevy čestných hostů a udělování nejrůznějších vyznamenání. V porovnání s námi pořádá polská Komora pro svoje členy také více společenských akcí, jako každoroční regatu na Mazurských jezerech, sraz veterinárních „motorkářů“, střelecké závody a další. Na sněmu se potom potkávají vesměs staří známí.

Polské kolegy jsem při svém projevu pozdravil následujícími slovy:

Vážení kolegové, přátelé,
budu k Vám mluvit česky. Naše země, naše komory, naše profese mají společné kořeny, tradice a velmi podobnou historii. I proto nedává smysl, abych používal angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo ruštinu. Pro přání Vašemu sněmu si dovolím použít myšlenku z ranní mše: přeji Vám, aby rozhodnutí a usnesení, která zde učiníte, spočívala na skále. Na skále společných zájmů, rozumného konsenzu a demokratického rozhodování. Nikoliv na píscích extrémních názorů či partikulárních zájmů. Zdravím vás jménem české Komory veterinárních lékařů.

  

 
MVDr. Karel Daniel