Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sněm slovenské komory

Sněm slovenské komory

Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhl v hotelu Satel v Popradu Sněm Komory veterinárních lékařů Slovenské republiky. Zúčastnil jsem se jej jako host na pozvání prezidenta KVL SR, spolu s představiteli slovenské Státní veterinární správy, Ústavu pro kontrolu biopreparátů a veterinárních léčiv a košické Veterinární univerzity.

Sněmu se zúčastnilo celkem 105 slovenských veterinárních lékařů – členů Komory, kteří při neomezeném pověření disponovali více než třemi sty platnými hlasy.

Prezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola

Po ekonomických problémech z let 2003 a 2004 se slovenské Komoře podařilo více než konsolidovat její hospodaření; nezanedbatelným zdrojem příjmů se stala monopolní distribuce a evidence petpassportů pro malá zvířata, což bylo KVL SR svěřeno zákonem.

Z projevů hostů i funkcionářů Komory lze jako hlavní body dění uvnitř i kolem slovenské veterinární profese uvést: pokračující ataky na integritu praktických veterinárních lékařů, které přicházejí zejména ze strany jednoho z poslanců současné slovenské vládní koalice (mj. majitele zhruba 1200 dojnic), a to nyní po otevření

zákona o komoře zejména návrhem na umožnění institutu „podnikového veterinárního lékaře“ a povinného kontinuálního vzdělávání veterinárních lékařů periodicky zakončovaného zkouškou.

Z neoficiálních jednání byla nejzajímavějším tématem léková politika. Slovenské ministerstvo zemědělství například vyhlásilo tendr na vakcínu proti IBR skotu, její cenu tímto způsobem stlačilo na 29 SKK za dávku (současná základní ceníková cena v ČR je více než trojnásobná) a v současné době má v úmyslu ji distribuovat prostřednictvím krajských veterinárních správ.

Prezident KVL ČR MVDr. Karel Daniel
a pokladník KVL SR MVDr. Elemír Žoldoš

MVDr. Karel Daniel