Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sonografický kurz pořádaný KVL ČR

  Informace – zprávy – výzvy

Lubomír Hošek

 

Další z nabídky odborných kurzů, připravovaných Komorou veterinárních lékařů, je kurz sonografi e psa a kočky. Ultrazvuk neustále proniká do běžného vybavení ordinací a jeho správné použití při vyšetřování onemocnění se stává standardem pro správnou diagnostiku. S využitím a při respektování zkušeností z dosavadních kurzů jsme se snažili připravit výukový program, jehož absolvování by mělo položit dobré základy pro další odborný růst.

Kurz je rozdělen do čtyř výukových dní, první den by měli všichni zvládnout techniku vyšetření a sonografi ckou topografi i zdravého břicha psa, případně kočky, další dva výukové dny proběhne prezentace komplexní diagnostiky procesů na orgánech abdomenu a praktická cvičení, poslední den bude věnován praktickému procvičování sonografie na pacientech. Zde také proběhne závěrečné zhodnocení dosažených dovedností a předání osvědčení o absolvování kurzu. Kurz bude uspořádán pro 20 osob, při praktických cvičeních bude maximálně pět studentů na jeden přístroj a jednoho lektora, aby všichni skutečně zvládli techniku vyšetření. Cena celého kurzu činí 9500 + DPH, u zájemců o jednotlivé části den 1, 4 – 4000 Kč, den 2, 3 – 3000 + DPH. První výukový den bude 16. 6. 2012 na VFU. Kompletní program a přihlášku najdete na vetkom.cz.

Kurz je plánován jako součást trvalé nabídky kurzů KVL, což znamená, že se lze průběžně hlásit do kteréhokoliv kurzu a při zájmu minimálně stanoveného počtu zájemců bude kurz znovu otevřen pro další skupinu.

Při nejasnostech či zájmu o podrobnosti neváhejte kontaktovat sekretariát KVL – pí Ševčíkovou a Skálovou, případně členy VK.

   

Těším se na setkání s vámi,
Lubomír Hošek

Přednášející: MVDr. Gabriela Zelinková, MVDr. Radek Hořejš, MVDr. Pavel Proks PhD, MVDr. Roman Vitásek PhD.

Technické zajištění: Chironax – Ing. Lukáš Kuruc

Program:

16.06.2012  
I. Výukový den – Technika USG, USG topografie abdomenu
09:00 – 10:00  
Základy sonografie – fyzikální základy USG zobrazení, technické vybavení, způsoby zobrazení, artefakty (Hořejš)
10:00 – 10:30  
Základy sonografického vyšetření – parametry a seřízení přístroje, požadavky při vyšetření, postup , ovládací parametry a seřízení přístroje, technika vyšetření, sonografická topografie zdravých orgánů dutiny břišní, ( Hořejš)
10:30 – 11:00  
Přestávka
11:00 – 12:30  
Cvičení – technika vyšetřování, topografie zdravých orgánů, orientace v dutině břišní – 4 lektoři
12:30 – 13:30  
Oběd
13:30 – 14:30  
Fyziologický obraz, technika vyšetření, topografie močopohlavní ústrojí – močový měchýř, ledviny, děloha, vaječníky, prostata, varlata (Hořejš, Vitásek)
14:30 – 15:30  
Cvičení močo-pohlavní ústrojí – 4 lektoři
15:30 – 16:00  
Přestávka
16:00 – 17:00  
fyziologický obraz, technika vyšetření, topografie, játra, žlučové cesty, slezina, střeva, pankreas, dutina břišní a nadledviny (Proks)
17:00 – 18:00  
Cvičení GIT + játra, slezina, pankreas 4 lektoři
     
06.10.2012  
II. Výukový den – Patologie močopohlavního ústrojí
09:00 – 12:00  
Přednáška formou systematické presentace patologických stavů na močopohlavním aparátu – močová roura, MM, uretery, ledviny, varlata, prostata, děloha, ovaria, fyziologická a patologická gravidita (Hořejš, Vitásek)
12:00 – 13:00  
Oběd
13:00 – 15:00  
Demonstrace aktuálních klinických pacientů
     
03.11.2012  
III. Výukový den – GIT, játra, slinivka, MU, nadledvinky, efuze
09:00 – 12:00  
Přednáška formou systematické presentace patologických stavů na GIT, játrech, slinivce, MU, nadledvinkách, efuze (Zelinková)
12:00 – 13:00  
Oběd
13:00 – 15:00  
Demonstrace aktuálních klinických pacientů
     
01.12.2012  
IV. Výukový den – Workshop
   
Kombinace demonstrace vzorových pacientů s prozkušováním prezentovaných pacientů, prohlubování dovedností vyšetření abdomenuCena:


Celý kurz
(4 výukové dny)

1. Veterinární lékaři – členové KVL 11 400 Kč (s DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 14 820 Kč (s DPH)


Jednotlivé akce:

1. výukový den

1. Veterinární lékaři – členové KVL 4 800 Kč (s DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 6 240 Kč (s DPH)

2. výukový den

1. Veterinární lékaři – členové KVL 3 600 Kč (s DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 4 680 Kč (s DPH)

3. výukový den

1. Veterinární lékaři – členové KVL 3 600 Kč (s DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 4 680 Kč (s DPH)

4. výukový den

1. Veterinární lékaři – členové KVL 4 800 Kč (s DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 6 240 Kč (s DPH)

V ceně je zahrnuto: občerstvení, oběd, materiál k praktické části, sborník


Zakončení kursu – osvědčení Absolvent sonografického kurzu KVL ČR