Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěž středních veterinárních škol

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Petr Pejchal

Vítězem 9. ročníku soutěže „O cenu ústředního ředitele SVS“ jsou středoškoláci z Košic

Tisková zpráva

V Praze dne 10. 11. 2015

Vítězem vědomostní a dovednostní soutěže středních škol s veterinárním zaměřením „O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy“ se letos, podruhé v historii, stal tým studentů Střední veterinární školy v Košicích. Vítěze ve středu 4. listopadu 2015 ocenil ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Milan Malena. Jednalo se již o devátý ročník soutěže. Studenti z východu Slovenska přerušili svým vítezstvím šňůru tří výher v řadě středoškoláků z Českých Budějovic.

Soutěž se, tak jako v předchozích letech, uskutečnila ve Školicím středisku Státního veterinárního ústavu Praha v Lysolajích ve dnech 1.–4. listopadu 2015. Letošního ročníku se účastnili reprezentanti devíti středních veterinárních škol z České republiky i Slovenska. Kromě vítězných středoškoláků z Košic to byli studenti škol v Boskovicích, Hradci Králové, Třebíči, Kroměříži, Benešově, Českých Budějovicích, Plasích a Nitře. Počet soutěžících škol rok od roku roste, což je jistě velmi potěšující skutečnost.

Čtyřčlenná družstva studentů se postupně utkala ve čtyřech disciplínách. Byly jimi prezentace na téma Město a škola, kde studuji, písemný test znalostí a odborná část soutěže v laboratořích. Poslední disciplínou byla opět prezentace, tentokrát na téma Mé budoucí odborné zaměření a má ročníková práce.

Soutěžící byli hodnoceni pětičlennou odbornou porotou. Její předsedkyní byla, tak jako v předchozích letech, opět Bohuslava Tremlová, děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

V rámci doprovodného vzdělávacího a společenského programu mohli zájemci z řad studentů absolvovat prohlídku historického centra Prahy s průvodcem a vyhlídkovou plavbu lodí po Vltavě. Zajímavým zpestřením programu byla v úterý 3. listopadu 2015 návštěva Zoologické zahrady Praha spojená s prohlídkou veterinárních zajímavostí a přednáškou hlavního veterináře.

Kromě absolutního vítěze byly letos vyhlášeny také další dvě kategorie kolektivní a jedna individuální. Zvláštní cenu hodnotitelské komise za nejlepší laboratorní diagnostiku získala škola z Benešova a Zvláštní cenu hodnotitelské komise za vynikající projev a přispění k sehranosti týmového vystoupení a reprezentaci své školy získala škola z Kroměříže. Zvláštní cenu hodnotitelské komise za pozoruhodný profesionální výkon obdržel Juraj Oremusz ze školy v Nitře.

Ústřední ředitel SVS Milan Malena při hodnocení účastníků soutěže zdůraznil, že v profesním i osobním životě jsou důležité nejen znalosti a dovednosti, ale také umění je „prodat“, tedy prezentovat na veřejnosti. A protože je člověk tvor společenský, je kromě individuálních kvalit jedince důležitá i jeho schopnost práce v kolektivu.

 
Petr Pejchal,
tiskový mluvčí SVS
mluvci@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
www.svscr.cz