Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Splanchnologia

  Informace – zprávy – výzvy

Vademecum anatomie domácích savců pro studium a veterinární praxi

Roman Halouzka

Nový pomocník. Na teorii i do praxe

… Autor: Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.

Vydalo: Nakladatelství Brázda, s. r. o., 2011 ISBN 978 – 80 – 209 – 0389 – 1 Ilustroval: Čeněk Červený

 

Kniha v pevné vazbě a tuhé obálce s výstižnou a vkusnou ilustrací byla vydána na počest Světového veterinárního roku 2011 a stala se jedním z mnoha počinů oslav této významné veterinární události.

Text zahrnující celkem 272 stran včetně obsahu, 122 vyobrazení a seznamu použité literatury je dostatečně stručný a přitom dost obsažný, aby reprezentoval užitečnou příručku anatomie. Publikace podává obtížné kapitoly anatomie útrob, o které praktický veterinární lékař pečuje nejčastěji, velmi přijatelnou a přitom fundovanou formou. Suchá anatomická fakta, velmi vhodně uspořádána, dává totiž do stručných ontogenetických i fylogenetických souvislostí včetně nezbytných fyziologických poznámek, což je příčinou velmi dobré čtivosti a zajímavosti textu nejenom pro studenty.

Čtenář je nejprve obecně informován o dané orgánové soustavě a poté následuje anatomický popis příslušných orgánů u vybraných, veterinárně významných živočišných druhů – psa, kočky, koně, skotu, ovce, kozy a prasete. Domnívám se, že druhová komparace jednotlivých orgánových soustav je velmi cenná a přispěje k lepšímu porozumění rozdílům v poškození tkání i reakcích tkání vybraných druhů na poškození. Příručka tak poslouží i jako návod k praktických klinickým preventivním i léčebným úkonům.

Anatomická vyobrazení jsou co do počtu dostačující a vhodně dokumentující text. Jsou názorná, instruktivní a legendy jsou bez zbytečných, zavádějících podrobností.

Vydané Vademecum veterinární anatomie doporučuji do příručních knihoven veterinárních lékařů věnujících se klinické praxi nejenom jako zdroj informací, ale i správné anatomické terminologie.

   

Roman Halouzka,
Ústav patologické morfologie
a parazitologie, FVL VFU Brno
Brno, 13. 1. 2012