Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Společné stanovisko vedení Unie chovatelů a vedení KVL ČR z jednání 22. 02. 2006 v Praze

Společné stanovisko vedení Unie chovatelů a vedení KVL ČR z jednání 22. 02. 2006 v Praze

Za KVL ČR: Prezident MVDr. K. Daniel
                     MVDr. L. Borkovec

Za Unii chovatelů: Místopředseda Ing. Jiří Zelenka
                            Ing. Karel Horák

Chovatelé měli domluvenou cenu 1 dávky markerové vakcíny 51,- Kč pro konečného uživatele při zvažování 5% marže pro distributora a 5% marže pro veterinárního lékaře. Podle sdělení chovatelů společnost PFIZER utrpěla škody omezením odběrů jejích produktů praktickými veterinárními lékaři. KVL ČR stejně jako Unie chovatelů vyzývá k uklidnění situace a podporuje ekonomicky nejvýhodnější řešení.

Zapsal: MVDr. L. Borkovec
           MVDr. K. Daniel