Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Spoločensko-odborné podujatie Dolný Kubín

  Časopis Zvěrokruh 3/2019
     Z činnosti komory


Přemek Vrbík

Malá zpráva z odborneho–spoločensko–športového podujatia veterinárov Euroregionu Beskydy v Dolnom Kubíne l5. – l6. 2. 2Ol9

Letos se jednalo již o XIII. ročník, pořádaný ŠVPS SR za spoluúčasti KVL SR, KILW a SILV Polska a organizačních garantů RVPS Dolní Kubín.


Loňská zima v Dolnom Kubíne

 

Kromě účastníků z Polska, Slovenska a Česka byli pozváni prezidenti komor i akademické celebrity.

První den byl věnován odbornému semináři. Úvodem nás prof. Bíreš seznámil s aktuální zdravotní situací zvířat na Slovensku a zemích EU.

Upozornil na důležitost veterinární pospolitosti v rámci regionu s výměnou názorů, se snahou společného řešení problémů s důrazem na diagnostiku, standardní kontroly u domácích a volně žijících zvířat. Hovořil o širokém spektru vektorů šíření nemocí, jakož i o šíření chorob mezi státy i kontinenty.

Zajímavý byl polský příspěvek, kromě zdravotní situace a kauzy s hovězím, pojednával o spoluúčasti veterinární služby při řešení krizových situací (požáry nebo povodně).


Vysvětlil nutnost schématu řízení a kompetencí státních orgánů, obcí, policie, vojska. Zmínil se o vybavenosti obchodů ochrannými prostředky, obalech, kontejnerech, dezinfekcích i o lednicích. Odborná část byla uzavřena Dr. Semerádem na téma množíren, tento termín není defi nován legislativou. Podle jeho sdělení není řešena návaznost chovu a prodeje zvířat. Do problému vstupuje též prvek internetového prodeje. Co se týče kontrol, stále platí nedotknutelnost obydlí. Další problém je hrazení nákladů při likvidaci množírny. Opatření spočívá v registraci chovů pět fen a více, kontrolované reprodukci a identifi kaci v návaznosti na vakcinaci a systém kontrol.

Akci zakončil společenský večer s bohatým rautem regionálních specialit, vše bylo podbarveno hudbou, pospolitostí, dobrou náladou za dodržování pitného režimu.

Druhý den: Přesun po snídani na Kubínskou hoĺu, která nás přivítala super azurem s viditelností Vysokých, východně a před námi Nízkých Tater. Teploty byly mírně pod nulou a zaručovaly dobrou kvalitu upraveného svahu. Letos jsme měli trať delší s patnácti brankami, proto se jelo jen jedno kolo. Počet závodníků byl 115, byli rozděleni do kategorií. V ženských a mužských kategoriích se naši umístili takto:

Ženy do 45 let:

3. místo – Anna Vašutová

Muži 36–50 let:

1. místo – Petr Čermák

Absolutně nejlepší čas:

P. Čermák

(Jirka Durmon chyběl)

Senioři nad 63 let:

5. místo – Přemek Vrbík

Nejvíce úspěchů sklidili kolegové z Polska. Převážná většina zúčastněných byla ze státní správy, asi 80 %. Kolegové OSVČ, nepracujte tolik, užívejte si!

A na závěr přišel za mnou kolega Peter Čulen – hlavní organizátor, a pravil: Hlboko sa ospravedlňujem, vieme, že ste najstaršim účastníkom, ale polská strana si vyhradila privilegium postu najstaršieho pretekára a dotuje to aj cenou. Nejsem ješitnej, ale potěší mě to. Vždyť staří jsme jen jednou!

Přemek Vrbík