Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Spoločné stretnutie prezídia KVL ČR a KVL SR

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Z činnosti komory

Prezídium KVL SR

Tradičné stretnutie s kolegami z Čiech

…Viceprezident KVL SR Dr. Brauner

 

Prediskutovať spoločné problémy a poradiť sa o ich riešení s priateľom je vždy veľmi užitočné a práve preto sa stretnutia predstavenstva Komory veterinárnych lekárov Českej republiky a prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky stali milou a prospešnou tradíciou. V roku 2014 pripadla úloha hostiteľa na kolegov v Čiech. Na stretnutie vybrali krásne horské prostredie Krkonôš, kde mestečko Špindlerův Mlýn privítalo prezídia obidvoch komôr v dňoch 12.–14. júna.

Z predchádzajúcich stretnutí zabehnutá schéma a program boli náplňou piatočného rokovania. Oddelené jednania prezídií vyplnili doobedie 13. 6., kde si svoje agendy riešili jednotlivé komory. V poobedňajších hodinách sme boli radi, že sme mohli diskutovať o tom, kde máme spoločný problém,

o tom, ako spoločne postupovať v jeho riešení a ako sa poučiť z prípadných chýb kolegov. Po úvodnom privítaní sme sa dotkli tém ako organizovanie vzdelávacích akcií (prípadná možnosť v budúcnosti aj spoločnej organizácie), lieková politika v obidvoch štátoch a otázkam, ktoré boli riešené na pléne Federácie európskych veterinárov a jej sekcie Únie európskych veterinárnych praktikov.

Tešíme sa ná vás v roku 2015, kolegovia z Čiech

Práve v zahraničnej oblasti sme sa zhodli na spoločných stanoviskách a zistili sme, že máme rovnaký názor na ďalší postup a riešenie problémov. Milým hosťom nášho stretnutia bol MVDr. Semerád zo Štátnej veterinárnej správy Českej republiky, ktorý nás oboznámil a českým kolegom pripomenul niektoré styčné body legislatívy štátnych a súkromných veterinárnych lekárov. Bolo pre nás veľmi poučné porovnať situáciu v Čechách a na Slovensku, zistiť, v čom sa líši a v ktorých bodoch je legíslatíva, viac menej, identická. Vo večerných hodinách pokračovali neformálne rozhovory medzi člemni predstavenstva KLV ČR a prezídia KVL SR v spoločných priestoroch hotela Esprit. Vynikajúcu atmosféru navodila pohostinnosť kolegov z Čiech a v nie poslednom rade aj excelentná česká kuchyňa, ktorá mala byť posilnením pred sobotňajšou turistickou časťou spoločného stretnutia.

V sobotu nám, žial, počasie neprialo, ale aj napriek tomu nie malá časť kolegov vystúpila na najvyššiu horu Čiech, Snežku. Premoknutí, ale s dobrým pocitom z priateľskej atmosféry a z krásnej prírody sa zdatnejší kolegovia vrátili v neskorých poobedňajších hodinách do základného tábora.

Dovolte nám, aby sme aj touto cestou poďakovali predstavenstvu KVL ČR za pozvanie a zorganizovanie užitočného a milého víkendu a za nás môžem len vyjadriť túžbu, aby stretnutia predstaviteľov našich komôr pokračovali aj v budúcnosti.

Tešíme sa ná vás v roku 2015, kolegovia z Čiech.

 
Prezídium KVL SR

… uvítací společný prípitok