Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Spolupráce mezi veterinárními lékaři

  Informace – zprávy – výzvy

Josef Duben

nejen na 20. sněmu. Asociace veterinárních lékařů

V sobotu 1. června se ve Větrném Jeníkově konal již 20. sněm Asociace veterinárních lékařů ČR (AVL).

Kromě pořádajících členů AVL a její nově zvolené předsedkyně Zuzany Kolomazníkové se jednání účastnila řada hostů, mj. zejména Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, Alfréd Hera, ředitel ÚSKVBL (Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv), ředitelé krajských veterinárních správ, bývalá velvyslankyně EU Milena Vicenová a Jan Bernardy, šéf Komory veterinárních lékařů (KVL).

hlavní témata budou: obchodování se zvířaty, certifikace, nákazová situace v okolních zemích a nové hygienické předpisy

Zásadním tématem jednání byly připravované změny v legislativě, které ovlivní práci úředních veterinárních lékařů. Milan Malena podal aktuální informace k novele zákona o potravinách. K připravovanému zákonu o státní službě se krátce vyjádřila Milena Vicenová. S prezidentem Komory veterinárních lékařů Janem Bernardym byl projednán další posun v možné spolupráci AVL a KVL. Obě organizace hájící a reprezentující zájmy státních a soukromých veterinárních lékařů se například podílejí na projednávání veterinární legislativy, nyní kupříkladu novely veterinárního zákona, deklarovaly spolupráci i v jiných oblastech. K antibiotické rezistenci, jež je v poslední době kromě problematiky welfare zvířat velkým tématem i na úrovni EU, se vyjádřil Alfréd Hera, který popsal stav připravované novely zákona o léčivech. Z oblasti welfare bylo připomenuto úspěšné splnění požadavků EU na chovy nosnic a prasat v České republice.

Na závěr jednání nová předsedkyně AVL Zuzana Kolomazníková pozvala kolegy na tradiční odborný seminář, který asociace pořádá za podpory a účasti Státní veterinární správy. Letos se bude konat dne 11. června v Hradci Králové a hlavní témata budou: obchodování se zvířaty, certifi kace, nákazová situace v okolních zemích a nové hygienické předpisy.

Z uvedeného je podle Milana Maleny zřejmé, že jak státní, tak soukromí veterinární lékaři mají opravdu hodně společného, jejich spolupráce se Státní veterinární správou je velmi dobrá, a v podstatě je oceňována i na mezinárodní úrovni.

 
Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz