Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Spolupracujte s lékovou komisí

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Na posledním zasedání představenstva KVLČR, které se konalo 28. 1. 2009, jsem byl pověřen úkolem vyzvat členy OS KVL k aktivní účasti na činnosti nově ustavené lékové komise představenstva KVL ČR. Tato komise se bude intenzivně zabývat zásadami používání léků ve veterinární praxi, především z hlediska dopadů vznikající rezistence bakteriálních kmenů na antibiotika. Protože tuto oblast veterinární profese považuji za velmi důležitou, inicioval jsem osobně vznik této komise, aby se problematikou systematicky, seriózně a cílevědomě zabývala. To jsem ale netušil, že léková komise již dávno existuje v rámci legislativní komise a nevěděl jsem ani, že dva členové představenstva jsou zároveň členy lékové komise při USKVBL. Ustavení komise jsem si možná nepamatoval proto, že doposud jsem žádnou informaci o práci této komise na půdě představenstva neslyšel a neschvaloval. I přesto se podobně jako v minulém čísle Zvěrokruhu obracím jménem představenstva na Vás, členy OS, abyste se aktivně přihlásili ke spolupráci s touto komisí. Věřím, že odezva bude tentokrát výraznější, neboť na minulý pokus zapojit OS do činnosti KVL formou příspěvků do Zvěrokruhu doposud nikdo nezareagoval.

O tom, že se jedná o problematiku velice významnou i z hlediska perspektivy veterinární profese, snad nelze pochybovat. To jak se veterináři k této problematice postaví, do značné míry ovlivní postavení veterináře ve společnosti, rozsah profese a její nepostradatelnost v péči o zdraví zvířat, ale i lidské populace. Naše veterinární organizace možná na tuto stránku činnosti zapomíná. Ve světě, nejen v samotné FVE a samozřejmě mnoha dalších organizacích je této problematice, zvláště v poslední době, věnována zvýšená pozornost. Přestože zástupci představenstva se pravidelně akcí FVE, UEVP apod. zúčastňují, informace k členům se dostávají omezeně a co je podstatnější, této problematice se u nás nevěnuje adekvátní pozornost. Důkazem je právě poslední zasedání představenstva! A proto ještě jednou – přispějte k řešení této problematiky aktivním podílem na činnosti této komise!!!

A na závěr mi dovolte za všechny argumenty volně citovat renomovaného odborníka domácí provenience: „Dnes dobře víme, že žádná z infekčních nemocí člověka a zvířat díky antibiotikům nezmizela z medicínské praxe. Zdá se tedy, že se naplňuje druhá část předpovědi efektu dlouhodobého používání antibiotik. Dnes už víme, že spotřebované množství antibiotik je mnohdy v přímé závislosti na výskytu získané rezistence bakterií. Je proto velmi důležité znát spotřebu jednotlivých skupin antibiotik na našich pracovištích, v budoucnu pak i podle jednotlivých druhů zvířat“.

 
MVDr. Vladimír Kyllar, CSc.