Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko České asociace felinní medicíny k nákaze koček novým koronavirem SARS-CoV-2

Stanovisko České asociace felinní medicíny k nákaze koček novým koronavirem SARS-CoV-2

Na sociálních sítích se v chovatelských skupinách šíří informace o tom, jak jsou současné mutace SARS-CoV-2 nebezpečné i pro kočky a návod, jak odebrat kočce vzorky a jak ji následně léčit.

Česká asociace felinní medicíny by především ráda uklidnila majitele koček, že není důvod propadat panice. Vliv SARS-CoV-2 a možnost infekce koček je stále sledován, naštěstí u koček, pokud již dojde k rozvoji klinických příznaků, je průběh velmi mírný. Kočka žijící v domácnosti s majitelem pozitivním na SARS-CoV-2 může být také pozitivní díky těsnému kontaktu s majitelem, řada vyšetřovaných koček žijících s pozitivními majiteli ale pozitivní nebyla. Majitel, který je SARS-CoV-2 pozitivní může odběrem i přes to, že odebírá v rukavicích a s rouškou, kontaminovat vzorky a výsledek vyšetření rozhodně nelze považovat za validní.

Upozorňujeme, že i nemocné kočky z COVID pozitivních domácností mohou být ošetřeny veterinárními lékaři, je potřeba se ale se svým veterinárním lékařem předem telefonicky domluvit, že potřebujete kočku ošetřit a že jste sami v izolaci, aby se na tuto skutečnost mohl veterinární lékař připravit. Kočku pak musí na ošetření dopravit osoba, která není v izolaci ani v karanténě, a musí postupovat dle pokynů ošetřujícího veterinárního lékaře. Rozhodně nedoporučujeme léčit kočky svépomocí, mohlo by dojít k přehlédnutí závažnějších onemocnění.

Podrobné a průběžně aktualizované informace k SARS-CoV-2 u koček:

www.abcdcatsvets.org/sars-coronavirus-2-and-cats/

Za Českou asociaci felinní medicíny

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine), předsedkyně

MVDr. Martina Načeradská, Ph.D. MANZCVS (Feline Medicine), místopředsedkyně