Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko k problematice vlastnictví RTG snímků

Stanovisko k problematice vlastnictví RTG snímků

Vlastnictví a vyhotovení k rtg snímku: hodnoťme tuto otázku v kontextu s učiněným projevem vůle objednatele, tedy chovatele. Ten požaduje, aby mu posuzovatel vydal odborné stanovisko, tedy z pohledu občanského zákoníku požaduje zpracování nehmotného díla, jako výsledku konkrétní odborné duševní činnosti.

Objednatel se nestává vlastníkem zhotoveného rtg snímku, ten je potom dále předán k odbornému posouzení.

Z něj posuzovatel na základě odborného vyšetření, svých odborných znalostí a zkušeností vydává objednateli požadované odborné hodnocení.

Zhotovený rtg snímek je použit k tomu, aby mohl být posouzen zdravotní stav konkrétního posuzovaného zvířete. Je tedy prostředkem k tomu, aby mohlo být následně učiněno celkové relevantní posouzení zdravotního stavu zvířete. Je tedy rozhodující, že si chovatel zvířete objednává v souladu s vnitřním předpisem Komory odborné posouzení zdravotního stavu zvířete jako výsledek určité odborné duševní činnosti posuzovatele, nikoliv snímek rtg jako takový.

Z toho vyplývá, že vlastníkem tohoto rtg snímku je konkrétní veterinární lékař, který jej současně archivuje jako součást své zdravotní dokumentace. Rtg snímek lze chápat jako součást odborného vyšetření.

JUDr. Jaroslav Klimeš, advokát