Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko Komory veterinárních lékařů k níže uvedenému

Komora veterinárních lékařů ČR zaznamenala v poslední době veřejná prohlášení některých veterinárních lékařů, kteří zpochybňují platná vládní epidemiologická nařízení v souvislosti s pandemií covid-19, a dokonce se přitom dopouštějí i difamujících výroků vůči jiným veterinárním lékařům, kteří na svých pracovištích protinákazová opatření zavedli. 
 
Přestože jsou autory těchto výroků členové Komory, KVL ČR se od podobných hodnocení jednoznačně distancuje a zdůrazňuje, že v žádném případě nejsou vyjádřením oficiálního postoje Komory. Komora veterinárních lékařů ČR v souladu se současným vědeckým poznáním a v souladu s epizootologickým vzděláním všech členů KVL považuje pandemii covid-19 za mimořádně závažný problém a podporuje veterinární lékaře v dodržování veškerých protinákazových opatření, vedoucích k ochraně zdraví jich samotných a jejich rodin, spolupracovníků, klientů i ostatních občanů, včetně nošení ochranných pomůcek, očkování, desinfekce a příslušných organizačních opatření na pracovišti.   
 
Jakákoli prohlášení veterinárních lékařů, veřejně znevažující či dokonce zesměšňující kolegy snažící se o protinákazovou ochranu, vnímá Komora veterinárních lékařů ČR jednoznačně negativně a považuje je za hrubě necitlivé vůči všem kolegům, kteří covidem sami onemocněli, utrpěli kvůli karanténním opatřením ekonomické ztráty, nebo na covid-19 dokonce zemřeli.