Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko KVL ČR k neoprávněným audionahrávkám

  Časopis Zvěrokruh 12/2014
     Z činnosti komory

Představenstvo KVL ČR u konce svého funkčního období vydalo ze svého zasedání 21. 11. 2014 následující stanovisko

Představenstvo KVL ČR vyjadřuje politování nad tím, že někteří členové KVL ČR, resp. revizní komise KVL ČR se cítí být poškozeni audionahrávkou projednávanou při jednání představenstva KVL ČR dne 12. 9. 2012.

K neoprávněnému audiozáznamu mělo dojít při jednání RK KVL ČR dne 26. 7. 2012 a 23. 8. 2012. Žádný ze členů revizní komise nedal k pořízení a zveřejnění tohoto audiozáznamu svůj souhlas, když tento audiozáznam byl po jeho pořízení i účelově upraven sestříháním, jak bylo následně zjištěno šetřením Policie ČR.

Představenstvo KVL ČR po zjištění této skutečnosti splnilo svou zákonnou povinnost a informovalo jak RK KVL ČR, tak i své členy o závažných skutečnostech plynoucích z této audionahrávky – již dříve rozšiřované neznámou osobou.

Vzhledem k tomu, že představenstvo KVL ČR poskytlo veškerou součinnost potřebnou pro vyšetření a zjištění osoby, metod a motivů pořízení a manipulace s takovou nahrávkou, nemůže se proto omlouvat za něco, co způsobil jiný nezjištěný pachatel.

Představenstvo KVL ČR se nebude, na základě svých dosavadních rozhodnutí, podílet na úhradě fi nančních nákladů, které MVDr. Veronika Grymová vynaložila na vyšetření této události, a to jak s ohledem na existenci rozhodnutí představenstva KVL ČR ze dne 10. 9. 2014, tak i s ohledem na rozhodnutí RK KVL ČR ze dne 20. 9. 2012, Zápis č. 10/2012, k bodu 4) ad).

Představenstvo KVL ČR považuje pořizování jakýchkoliv obrazových či zvukových záznamů z jednání všech orgánů Komory bez souhlasu zúčastněných osob za neoprávněné a takovéto jednání důrazně odsuzuje.