Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko Představenstva k využívání zvířat v cirkusech

Stanovisko Představenstva k využívání zvířat v cirkusech

Lis 20, 2018

Č. j.:  917/2018/P
V Brně dne: 19. 11. 2018

Ministerstvo zemědělství
K rukám ministra zemědělství

Ing. Miroslava Tomana, CSc.
Těšnov 65/17
117 05 Praha 1

Vážený pane ministře,

protože se ve veřejném prostoru rozvinula diskuze na téma využívání zvířat v cirkusech a Komora veterinárních lékařů je jejími účastníky oslovována se žádostí o stanovisko, dovolujeme si Vám zaslat stanovisko představenstva Komory v této věci.

  • zvířata jsou člověkem od nepaměti využívána jako zdroj potravin, surovin, síly, ale i zábavy a potěšení
  • dochází však k civilizačním posunům: dnešní cirkus je zcela odlišný od antického cirku, kde běžně přicházeli o život lidé i zvířata; dnešní kráva je celkem odlišná od dřívějšího pratura. Stejně tak velká šelma chovaná po více generací v zajetí vykazuje odlišné vlastnosti od jedince téhož druhu, žijícího v savaně.
  • je samozřejmé, že při výcviku zvířat – ostatně stejně jako při výchově dětí – se používají pozitivní i negativní stimuly
  • pro cirkusy, delfinária a podobná zařízení je zvíře pracovním prostředkem, jehož pomocí uspokojují poptávku určité části populace. Stejně jako jsou krávy či prasata pro zemědělce prostředkem k uspokojení poptávky lidí po potravě živočišného původu
  • chov exotických zvířat vyžaduje zvláštní podmínky a je v dnešní době striktně kontrolován
  • podle informací našich členů naprostá většina kontrol u registrovaných chovatelů exotických zvířat, včetně cirkusů, neshledává prakticky žádné problémy a ty, kterých je přese všechno minimum, bývají spíše administrativního rázu. Zvířatům využívaným v cirkusech a jim podobných zařízeních bývá naopak věnována větší péče a mívají lepší životní podmínky, než zvířata, která nejsou běžně předváděna
  • Komora veterinárních lékařů podporuje veškeré aktivity směřující ke zlepšení welfare zvířat. Plošný zákaz využívání exotických zvířat v cirkusech a podobných zařízeních k nim ovšem nepatří.

V případě potřeby jsme samozřejmě připraveni přispět k rozumnému východisku debaty probíhající na toto téma.

S pozdravem

 MVDr. Karel Daniel

Prezident Komory veterinárních lékařů České republiky


2018-11-19 – MZe – Stanovisko Představenstva KVL ČR k využívání zvířat v cirkusech (1)