Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Statutory Body

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Jan Bernardy

Setkání asociací a komor Evropy, oprávněných regulovat vstup do profese

VSB) získalo svůj název z návrhu OIE na úpravu poměrů v přístupu do veterinární profese a bylo odsouhlaseno všemi státy.

Pracovní skupina FVE zahájila svou činnost v Paříži v roce 2004 a pokračovala pod francouzskou patronací do roku 2006, kdy se vedení ujalo Spojené království.

Sdružení jednak umožňuje svým členům komunikaci při řešení problematiky hostujících veterinárních lékařů, registrace veterinářů v rámci zemí EU, jednak se vyjadřuje k přijímané související legislativě EU.

Statutární orgány v jednotlivých státech vydávají a odebírají licenci k provádění praxe a vykonávají disciplinární pravomoc. V současné době je projednáváno doporučení OIE, které navrhuje úpravu způsobu fungování statuárních orgánů a chystanou legislativu souvisící s používáním RTG.

Pokračující agenda novely direktivy EC 84/539 k udělování oprávnění používání rentgenů dosud nemá jasné řešení, jsou zvažovány dvě odborné pozice – expert a offi cer – expert bude oprávněn přístroj používat, offi cer kontroluje a vydává každoroční povolení k provozu (může být např. i humánní lékař) a oprávnění tohoto typu bude možno získat absolvováním kurzu.

Návrh OIE na úpravu pravomocí statutárních orgánů ve veterinární profesi dokonce obsahuje celosvětově jednotnou strukturu, společné členství pro státní i soukromé veterinární lékaře, jaká je většinou v Evropě obvyklá a povinné pojištění praktikujících veterinárních lékařů.

 
MVDr. Jan Bernardy