Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stávka francouzských veterinářů

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Z činnosti komory

Lubomír Borkovec

V jednotě je síla, signalizují francouzští kolegové

… svět bez veterinářů

 

Sněm KVL a diskuse u kulatého skotu v Seči byla příležitostí zeptat se prezidenta FVE (Federace veterinářů Evropy) Dr. Christopha Buhota na podrobnosti o protestech francouzských kolegů proti snahám francouzské vlády a parlamentu zavést oddělení předepisování od prodeje léčiv pro praktické veterináře.

V souvislosti se snahou o zvýšení biologické bezpečnosti potravin byla ve Francii – už během prezidentství Sarkozyho – v rámci přípravy nového zemědělského zákona vypracována iniciativa, tzv. plán ECOANTIBIO 2017. Podílelo se na tom zejména ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Záměrem této iniciativy je snižovat používání tzv. kritických antibiotik. Tato ministerstva navrhla seznam kritických antibiotik, který na počátku obsahoval pouze některé fl uorochinolony a cefalosporiny čtvrté generace.

Postupem dalších jednání se však tento seznam „kritických antibiotik“ rozšiřoval o další cefalosporiny a fl uoroochinolony,

nafukoval se postupně dál a dál, až tam byla i další antibiotika, včetně penicilínu a dokonce i anthelmintika. Takto určená léčiva by pak veterinární lékař nesměl prodávat svým klientům a jen by je mohl předepisovat. Tedy jasný princip découplage – tj. oddělení mezi preskripcí a vydávávním léčiv přímým prodejem.

Francouzský veterinární Řád i všechny ostatní veterinární profesní asociace k tomuto návrhu předkládali na vládní i parlamentní úrovni z odborného hlediska negativní hodnocení. Protože však nebyl brán dostatečný zřetel na tato odborná hodnocení a dále pokračovaly snahy o omezení přímého prodeje antibiotik veterinárními lékaři, rozhodl se veškerý veterinární stav uskutečnit celostátní stávku praktických veterinářů. I když pak ministerstva několik dní před ohlášenou stávkou kritizovaný návrh na oddělení preskripcí a výdávání léčiv přímým prodejem – z dalšího projednávání v parlamentu stáhla, francouzští kolegové celostátní stávku přesto uskutečnili. Stalo se tak opět po 40 letech od poslední stávky veterinářů.

V celé Francii se 6. 11. zavřely všechny veterinární ordinace a kliniky

V celé Francii se 6. 11. zavřely všechny veterinární ordinace a kliniky. Všude byly vyvěšeny plakáty s vysvětlením, že v provozu budou jen pro urgentní případy.

Veřejnosti bylo na plakátech vysvětleno, že je ohrožena jak dostupnost léků, tak i včasnost zahájení léčby pro zvířata a veterináři tedy budou v ten den hájit právo majitelů na ošetřování jejich zvířat odpovědnými a kompetentními odborníky. Zorganizovali i podpisovou petici na svou podporu.

Francouzským veterinářům nabídli osobní spoluúčast i kolegové z Belgie, Německa i francouzští farmáři.

Kolegům z Německa i farmářům francouzští veterináři poděkovali za takovou podporu, ale poprosili je, aby je prozatím nechali stávkovat jen je samotné …

A tak se jich do Paříže vypravilo okolo 10 000 (přes 40 autobusů) a v mohutném průvodu demonstrovali svou nespokojenost před ministerstvem zdravotnictví. Ačkoli veterinární profese se roky příkladně snaží bojovat proti antibio- -rezistenci, veterináři vyjádřili, že vnímají toto plánované vládní opatření jako diskriminační

 

… 10 000 francouzských veterinářů v pařížských ulicích

vzhledem k možnosti prodeje léčiv a že to vnímají jako poškození své cti a pochybování o odborné způsobilosti v péči o zdraví zvířat a lidí. Tuto péči poskytují po celém území Francie a jsou vždy připraveni zasáhnout při zdravotních krizích.

Dialog s oběma ministry byl obnoven a byla nalezena shoda v tom, že oba ministři již nebudou nyní ani v budoucnu usilovat o oddělení preskupce a výdávávní léčiv přímým prodejem pro veterinární lékaře.

Na závěr demonstračního průvodu byl všemi uvítán pozitivní pokrok v jednáních s výzvou k maximální bdělosti během příštích parlamentních debat o budoucím projektu zemědělského zákona.

Možná se pousmějeme nad tradičním stávkovým jednáním ve francouzské společnosti, ale jasně vidíme, jak síla jejich solidarity vedla k velkému zamyšlení vládních činitelů a následně k rychlému přehodnocení chybných záměrů.

Příklad jednání i pro nás?

Materiály a informace poskytl Prezident FVE Dr. Christophe Buhot.

 
Připravil Lubomír Borkovec