Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

  Časopis Zvěrokruh 9/2014
     Z činnosti komory

Jan Bernardy

Nové příležitosti vzdělávání pro veterináře

 

Fond dalšího vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí vypracoval již druhý projekt „Stáže ve fi rmách – vzdělávání praxí“, kde mimo jiné budou k dispozici pozice z oboru zemědělství a veterinární péče, konkrétně pak veterinární lékař a veterinární technik. Konkrétně v našem oboru a ve specializaci pro veterinárního lékaře se jedná o půlroční stáž absolventa, podpořenou významnou fi nanční částkou. Zatím je plánováno pro individuálního školitele odměna za celé období více než 20 tis. Kč za měsíc, pro uchazeče je to pak úhrada cestovného (vlak, autobus), ubytování a stravné.

Tento projekt je zahájen od 1. 8. 2014 a v současné době probíhají přípravné kroky a nastavování metodik. Projekt Stáže ve fi rmách 2 bude realizován do 30. 6. 2015 a celkem bude podpořeno 1400 osob. Karty stáží bude možné vypisovat od konce září 2014 s tím, že realizace prvních stáží začne o měsíc později, tedy v říjnu 2014. Doporučujeme tedy sledovat aktuality na webu www.stazevefi rmach. cz, kde naleznete i podrobné informace o celém projektu. Zároveň zde máte možnost registrace k odběru novinek.

 
Jan Bernardy