Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stomatologické vyšetření a zápis do zubní karty

  Časopis Zvěrokruh 1/2019
     Pro praxi - Z MOJÍ PRAXE


Kateřina Slabá

Část 3. Vyšetření dutiny ústní v sedaci

Řádné vyšetření dutiny ústní je možné jen v celkové anestezii (v hlubší sedaci), je třeba vyšetřit a zapsat výsledky vyšetření všech struktur. Znovu a podrobněji vyšetříme všechny měkké tkáně dutiny ústní – tváře, jazyk, podjazyčí, patro, vestibulum... Před intubací vyšetříme pharynx a okolní struktury měkkých tkání, které by již po zavedení tubusu nebyly pro vyšetření dobře dostupné (tonsily apod.) Vyšetřujeme postupně zub po zubu a u každého zapisujeme hodnoty několika parametrů.

Obrázek 1

Oboustranná zubní sonda s ostrým pátradlem na jednom konci a s parodontální sondou na druhém konci

Obrázek 2

Zubní kaz

Vyšetření tvrdých zubních tkání

Vyšetření tvrdých zubních tkání provádíme ostrou zubní sondou (obrázek 1). Na místech zbarvení zubů (zejména v jamkách okluzních ploch molárů - predispozičním místě pro tvorbu zubního kazu u psa) zjišťujeme, zda se nejedná o ložisko kazivého dentinu (obrázek 2). V takovém případě ulpí zubní sonda v měkké kazivé hmotě na rozdíl od zabarvení skloviny. U koček provádíme cílené vyšetřování ostrým zubním pátradlem podél okraje dásně každého zubu za účelem zjištění přítomnosti resorptivních lézí (obrázek 3), které často nebývají vzhledem k vrůstání dásně do léze v oblasti krčku zubů patrné okem.

Obrázek 3

Resorptivní léze u kočky – klinicky není léze snadno odlišitelná od gingivitidy

Obrázek 4

Barvení zubního plaku

Vyšetření parodontu

U každého zubu zapíšeme po vyšetření hodnotu indexu zubního kamene (CI). Index množství zubního kamene určujeme jako množství zubního kamene pokrývající korunku (nejčastěji bukální plochu) v procentech – tabulka 1. Po obarvení (obrázek 4) je možné vyšetřit množství zubního plaku, zejména pro kontrolu efektivnosti domácí hygieny, stanovíme index plaku z angl. plaque index, PI – tabulka 2

Tabulka 1


Stupeň Množství zubního kamene
pokrývající korunku v %
0 0
1 0–25
2 25–50
3 50–75
4 75–100

Tabulka 2

Stupeň (PI) Množství zubního plaku
pokrývající korunku v %
0 0
1 0–25
2 25–50
3 50–75
4 75–100


Obrázek 5

Parodontální sonda je kalibrovaná

 

Dále vyšetřujeme parodont, a to parodontální sondou. Ta je na rozdíl od zubního pátradla na konci tupá a je kalibrovaná (obrázek 5). Parodontální sondou zjišťujeme pokročilejší stadia gingivitidy, dále měříme hloubku parodontální sondáže, hloubku gingiválních recesů, postižení furkace a viklavost zubů. V případě masivních nánosů zubního kamene je třeba před vyšetřením parodontální sondou provést jejich odstranění, aby bylo technicky možné zavést sondu podél zubů do dásňového žlábku a do furkace (obrázek 6). Viklavost zásadně zjišťujeme sondou, protože při vyšetření viklavosti prstem můžeme mít subjektivně zkreslený dojem.


Obrázek 6

Výrazný nános zubního kamene je třeba před vyšetřením odstranit

Obrázek 7 – První stupeň zánětu dásně

Zánět dásní (gingivitidu) popisujeme také za pomoci gingiválního indexu (viz tabulka 3), kdy v prvním stupni se jedná o mírnou gingivitis s lehkým zarudnutím a edémem, avšak bez krvácení při sondáži (obrázek 7).

Obrázek 8

Po sondáži dáseň krvácí, postižení furkace 3. stupně

Obrázek 9

Spontánní krvácení dásní i sliznic dutiny ústní u kočky se stomatitidou

Obrázek 10

Sonda před zavedením do parodontálního chobotu

Obrázek 11

Sonda po zavedení do parodontálního chobotu – je zřejmá jeho hloubka

Při druhém stupni postižení se jedná již o střední intenzitu zánětu, přítomno je zarudnutí, edém a krvácení po sondáži (obrázek 8). Při třetím stupni gingivitidy je patrný silný zánět, okraje dásní jsou velmi zarudlé až namodralé a edematózní, je u nich tendence ke spontánnímu krvácení a k ulceracím (obrázek 9).

Tabulka 3

Klasifikační
stupeň
Popis
Stupeň 0 klinicky zdravá gingiva
Stupeň 1 mírná gingivitis, lehké zarudnutí a edém, avšak bez krvácení
Stupeň 2 střední zánět: zarudnutí, edém, krvácení po jemné sondáži
Stupeň 3 silný zánět, okraj dásně je velmi zarudlý až namodralý a edematózní, tendence ke spontánnímu krvácení, ulcerace

Měření hloubky sondáže provádíme zavedením parodontální sondy podél kořene zubu na dno dásňového žlábku, rovnoběžně se zubem. Vzdálenost volného okraje dásně na dno sulku nebo na dno parodontálního chobotu nám udává hodnotu hloubky sondáže obrázek (10, 11). Ta by se měla měřit a zaznamenat na čtyřech až šesti místech po obvodu každého zubu. Normální hloubka dásňového žlábku u psa je 2–3 mm a u kočky 1 mm. Do zubní karty zapisujeme jen abnormální hodnoty.

Obrázek 12

Dásňový recesus–cementosklovinná hranice je vyznačena modrou šipkou, okraj dásně zelenou

Ústup dásně (gingivální recesus) měříme u postižených zubů od cementosklovinné hranice k volnému okraji dásně (obrázek 12). Hodnotu zaznamenáváme v milimetrech, případně do zubní karty zakreslíme.

Postižení furkace u vícekořenových zubů posuzujeme také za pomoci parodontální sondy. Při prvním stupni postižení sklouzne při vyšetření sonda do furkace, tzn. horizontální ztráta tkání tvoří méně než jednu třetinu horizontální šířky furkace. Při druhém stupni postižení (částečném postižení furkace) lze sondu do funkčního defektů zavést, ale nelze ji zasunout skrz naskrz, horizontální ztráta tkání v tomto případě tvoří více než jednu třetinu horizontální šířky furkace. Při třetím stupni postižení (totální furkační defekt) je furkace plně pro sondu průchodná (obrázek 8). Při posouzení viklavosti hodnotíme horizontální i vertikální mobilitu zubů a její rozsah v mm. První stupeň mobility je přítomen u zubů s horizontální pohyblivostí do jednoho milimetru. Druhý stupeň mobility je u zubů s horizontální pohyblivostí do dvou milimetrů, nikoliv však u vícekořenových zubů. Třetí stupeň mobility znamená horizontální i vertikální pohyb zubů. Vícekořenové zuby hodnotíme přísněji – viklavost více než 1 mm automaticky znamená třetí stupeň postižení. Podle všech parametrů stomatologického vyšetření v kombinaci s rentgenologickým stanovíme diagnózu. Důkladné stomatologické vyšetření je nezbytné a nezastupitelné. Kombinace s rentgenologickým vyšetřením je nezbytná; je mnoho lézí, které nejsou zjistitelné klinicky, a naopak, některé jsou detekovatelné pouze klinicky. Tato obě vyšetření se proto doplňují a jedno bez druhého není pro určení diagnózy dostačující.

Nácvik stomatologického vyšetření je ideální pod vedením lektora na praktickém workshopu.

Na závěr je třeba zdůraznit důležitost fotodokumentace nálezů i následné terapie, a to jak z právních důvodů, tak zejména pro lepší komunikaci s klientem.

Oprava:

V předchozím díle vyšetření dutiny ústní bez sedace byl chybně uveden popisek u obrázku č. 7. Nejednalo se o malokluzi III. třídy, ale o lingvoverzi mandibulárních špičáků.

MVDr. Kateřina Slabá

Veterinární stomatologie
Třída Národní svobody 30
Písek
tel.: 737 168 324
www.veterinarni-stomatologie.cz
ordinace@veterinarni-stomatologie.cz