Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stomatologický seminář 2008 30. – 31. 8. 2008, hotel Devět skal, Milovy

Stomatologický seminář

2008 30. – 31. 8. 2008, hotel Devět skal, Milovy

Odborný garant: MVDr. Tomas Fichtel, Ph.D. (fichtelt@vfu.cz; +420 603 220 454)

PROGRAM

Sobota 30. 8. 2008: Praktický kurz pokročilé stomatologické chirurgie (fixace fraktur čelistí, mandibulektomie, maxilektomie)

9.00 – 9.30: registrace a zahájení Pracovní program

11.00 – 11.15: přestávka Pracovní program

12.30 – 13.30: oběd Pracovní program

14.45 – 15.00: přestávka Pracovní program

16.30: zakončení pracovního programu, volná diskuze

Večerní seminář na téma „Kulturně-společenské aspekty aplikace vitis vinifera v postmoderní společnosti“

CENA PRAKTICKEHO KURZU: 6500 KČ + DPH 19 % (1235 KČ)

Ubytování je předběžně rezervováno. Potvrzujte prosím individuálně na recepci hotelu OREA HOTEL Devět Skal*** Sněžné – Milovy 11, 592 02 Svratka, tel.: +420 566 585 541, +420 566 585 111, fax: +420 566 585 444 E-mail: recepce@9skal.oreahotels.cz

Účastníci obou částí semináře jsou ubytováni zdarma.

Neděle 31. 8. 2008:

Stomatologický seminář 2008

9.00 – 9.30: registrace a zahájení

9.30: V. Jekl, K. Hauptman, Z. Knotek – Využití zubního digitálního rentgenu v praxi drobných savců

10.10: T. Fichtel, V. Fatulová, M. Crha – Srovnání úspěšnosti terapie retruze řezáků při dentoalveolární a kombinované vadě

10.50 – 11.10: přestávka

11.10: Z. Pavlica – Gingivostomatitida koček

11.50: G. Biberauer – Dentální radiologie – rozdílné digitální systémy

12.30 – 13.15: oběd

13.15: Z. Pavlica – Extrakce zubů u koček

13.55: Z. Lonský – Syndrom nespojené mandibulární symfýzy u brachycefalických plemen

14.35: G. Biberauer – Parodontitidy a odontoklastické léze u koček: stomatologický stav nouze?

15.15: diskuse

CENA SEMINÁŘE: 3500 KČ + DPH 19 % (665 KČ)

Termín: sobota

30. 8. 2008 (praktický kurz)

neděle 31. 8. 2008 (seminář)

Uzávěrka: pátek 22. 8. 2008

Platba na účet: 201020104/0300, K. S. 0308 V. S. r. c. do pátku 22. 8. 2008

Po tomto datu přihlášky jen na základě telefonického kontaktu: MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D., +420 603 220 454 Přihlášky (jméno, adresa, kontaktní tel. číslo, e-mail, rodné číslo nebo jiný variabilní symbol platby) nejlépe elektronicky (e-mailem) na adresu: vlasinm@vfu.cz, případně poštou na adresu Michal Vlašín, Na Vyhlídce 1619, 664 34 Kuřim – nebo prostřednictvím zástupce firmy Royal Canin (kontakty).

Pozor, vzhledem ke kapacitě konferenčních prostor hotelu je počet participantů praktického semináře omezen na 15 účastníků.