Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stručná odpověď na stručný příspěvek k tématu Prohližitelé od kolegy Grejcara

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Nikdo nezpochybňuje hru na ochranu spotřebitele ze strany Evropské unie ani úlohu úředního veterináře, která není připravovanou vyhláškou o školení prohlížitelů zpochybněna. Kolega opominul, že pověřené osoby současně vykonávají i právo myslivosti a jejich znalosti jsou v případě veterinárních lékařů na dostatečné úrovni, aby prohlídku zvěře na úrovni pověřené osoby zvládli. Smutné je, že zákon i navrhovaná vyhláška nutí podstoupit školení i ty kolegy, kteří celý život pracují na jatkách a jako aktivní myslivci o etologii zvěře mají hlubší znalosti, než poskytuje rychlokurs kolegy Vodňanského. Problém je trochu i v tom, že dosud žádná vyhláška upravující školení pověřených osob není na světě. Přesto se školí. Qui bono?

 
MVDr. Katka Novozámská, CSc.