Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Studijní a informační středisko

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Na VFU Brno se začíná stavět „srdce“ univerzitního kampusu

Lucie Stejskalová, tisková mluvčí

Nový univerzitní kampus by měl zvýšit prestiž a kvalitu české veterinární medicíny

… vizualizace studijního a informačního střediska

 

Brno, 20. září 2010 – V areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno do konce roku 2011 vyroste nové studijní centrum univerzitního kampusu. Projekt s názvem VFU – Studijní a informační středisko (SIS) dostal na konci srpna 2010 zelenou od MŠMT, které odsouhlasilo poskytnutí dotace v rozsahu 304 349 000 Kč, a to na realizaci stavby a prvotní vybavení a technologie. Novostavba, jejíž užitková plocha bude přes 6900 m2, nabídne studentům moderní zázemí pro studium. V SIS se budou nacházet prostory pro ústřední knihovnu a studijní středisko, ale také třeba vyhovujícími prostory pro univerzitní archiv či depozitář muzea Kabinetu dějin veterinárního lékařství a farmacie.

„Každý funkční univerzitní kampus by měl nabídnout studentům místo, kde se koncentrují studijní možnosti a které poskytuje vyhovující prostory pro studijní zázemí. Díky přidělené dotaci z MŠMT bude VFU Brno schopná tyto podmínky studentům univerzity zajistit už do dvou let,“ uvedl rektor VFU Brno, prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA.

všechna podlaží budovy jsou koncipována pro bezbariérový přístup

„Současně, je naše univerzita pod mezinárodní kontrolou Evropské asociace veterinárních fakult a univerzit a absence takového studijního a informačního centra neodpovídala požadavkům na současné veterinární kampusy v Evropě“, dodává rektor Večerek.

Budovu SIS tvoří tři paralelně situované bloky, které mezi sebou vytváří dvě atria, jež jsou navržená k setkávání studentů. Budova má celkem čtyři podlaží: ve 4. NP budou nacházet prostory samotného studijního střediska a centrální knihovna s přístupem k elektronickým informačním zdrojům; ve 3. NP jsou umístěné kanceláře a učebny historie a jazyků, velká učebna a také depozitář knihovny; 2. NP bude sloužit administrativnímu zázemí děkanátů všech tří fakult a jejich studijních oddělení; v 1. NP se budou nacházet dvě atria k setkávání studentů, vstupní recepce, místo k občerstvení, konferenční místnost a počítačové učebny a v 1. PP bude umístěn hlavní depozitář archivu a technické místnosti. Všechna podlaží budovy jsou koncipována pro bezbariérový přístup.

Zhotovitelem stavby je společnost IMOS Brno a. s. Stavba SIS byla zahájena 8. září 2010, termín pro její dokončení je 31. 12. 2011, termín ukončení projektu samotného pak 31. 3. 2012.

 

… vizualizace studijního a informačního střediska

Pro více informací kontaktujte:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Lucie Stejskalová, tisková mluvčí
tel.: +420 541 562 010,
mobil: +420 724 321 352,
e-mail: stejskaloval@vfu.cz
www.vfu.cz

Jako praktický veterinární lékař i daňový poplatník chci věřit, že obě předchozí skvělé zprávy znamenají rovněž:

čerstvé absolventy už nebudu muset učit základní dovednosti, jejichž osvojení by po absolutoriu naší alma mater potenciální zaměstnavatel očekával.

MVDr. Karel Daniel,
člen Redakční rady Zvěrokruhu