Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Studijní návštěva veterinární komory Srbské republiky

  Časopis Zvěrokruh 5/2018
     Z činnosti komory


Lubomír Borkovec

Srbští veterináři na pracovní návštěvě v České republice

Veterinární komora Srbské republiky se už delší dobu zajímala o zorganizování studijní veterinární návštěvy naší republiky. Představenstvo a zejména zahraniční komise tuto cestu připravovali s Miroslavem Uroševičem, zástupcem srbské veterinární komory. V rámci dalšího vzdělávání srbských veterinárních lékařů se zajímali zejména o:

• organizaci veterinárních služeb v zemích EU,

• organizaci veterinárních služeb v ČR,,

• roli praktických veterinárních lékařů,,

• roli faremních veterinárních lékařů,,

• roli vědeckých veterinárních pracovníků,

• návštěvu klinik VFU v Brně,

• návštěvu veterinární praxe v chovu hospodářských zvířat,

• návštěvu kliniky pro terapii koní,

• návštěvu Prahy


Bylo dojednáno, že na pozvání naší Komorou návštěva 25 srbských kolegyň a kolegů proběhne od 18. do 22. dubna 2018. Bylo rovněž domluveno, že v možnostech naší komory je uhradit ubytování pro maximálně čtyři osoby.

Program návštěvy

Autobus se srbskými veterinářkami a veterináři dorazil do Brna 18. dubna navečer. Večer po přivítání prezidentem KVL ČR Dr. Danielem jsme hned projednali jejich další program a odpovídali na všechny jejich dotazy.

Zajímal je hodně vývoj naší veterinární praxe.

 

... Kolegové Velimir Mikalacki, Miroslav Uroševič, Karel Daniel


Zvlášť se zajímali, o to, co mohou očekávat při přechodu ze systému státem organizované praxe do systému čistě privátního. Jaký vliv na veterinární praxi měl náš vstup do EU, jak se vyvíjí léková politika v praxi hospodářských zvířat a jak v praxi společenských zvířat. Rovněž se zajímali o problematiku příhraniční veterinární praxe se sousedními zeměmi v EU. Druhý den si mohla díky organizaci Dr. Snášila celá skupina důkladně prohlédnout na FVU v Brně chod některých klinik. Klinikou pro malá zvířata nás provedla kolegyně Marilena Georgiou a klinikou chorob koní kolegyně Kristýna Novotná. Díky výkladu v angličtině nebylo potřeba překladu.

Odpoledne srbské kolegy zaujala prohlídka privátní kliniky Dr. Snášila a poté i návštěva VÚVeL.

Večer byli naší Komorou pozváni na rozebrání dojmů a poznatků při degustaci moravských vín.

Třetí den se návštěvě srbských kolegyň a kolegů věnoval prezident Karel Daniel na VKK Záblatí. Později odpoledne viceprezidentka Radka Vaňousová dojednala návštěvu kliniky specializované na koně v Heřmanově Městci a závěr návštěvy věnovali kolegové prohlídce Prahy.

Z krátkých rozhovorů jsem zaznamenal, že jsou dost překvapeni vysokou úrovní veterinární medicíny v ČR. Rovněž velmi kladně hodnotili, od kolika nákaz je ČR ozdravena, a taky si všímají, že u nás platná legislativa je dodržována a není jen deklarovaná.

Doufají, že i zástupci KVL ČR obdobně přijedou na reciproční návštěvu do Srbska.


... Bylo rovněž domluveno, že Marilena Georgiou v možnostech naší komory je uhradit ubytování pro maximálně čtyři osoby

 

... Zahraniční komise tuto cestu připravovala s Miroslavem Uroševičem, zástupcem Srbské veterinární komory


... Při prohlídce privátní kliniky Dr. Snášila

 

... Klinikou pro malá zvířata nás provedla kolegyně ... Bylo rovněž domluveno, že Marilena Georgiou


... a klinikou chorob koní kolegyně Kristýna Novotná

 

... Degustace moravských vín


Lubomír Borkovec

Komora veterinárních lékařů České republiky